header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 14 november 2017 07:57

‘Zuivelindustrie kan de sector veel meer promoten’


“De zuivelindustrie kan veel meer doen om de melkveesector bij burgers te promoten. Zet gezamenlijke grote campagnes op en open letterlijk de deuren.” Dat zei oud NZO-medewerker Aad Vernooij onlangs bij een zuivelsymposium van de DDB in Lelystad.

Het is tijd om de positieve aspecten van de melkveehouderij meer en beter onder de aandacht te brengen. Dat vindt De Dutch Dairymen Board (DDB) en de organisatie liet daarom een notitie opstellen onder de noemer ‘De Super-koe’. Het boekwerkje is een handzaam exemplaar die elke melkveehouder bij zich kan houden om kritische burgers van repliek te dienen als het gaat over het belang van de sector.
De notitie werd onlangs gepresenteerd op een zuivelsymposium in Lelystad dat onder dezelfde naam plaatsvond. DDB-voorzitter Sita van Keimpema schrijft in de notitie: ‘Feiten en cijfers wijzen uit dat de melkveehouderij een gigantische toegevoegde waarde levert aan de Nederlandse samenleving en economie. In deze notitie willen we de Nederlandse melkveehouderij daarom niet alleen in het zonnetje zetten – waar hij hoort – maar ook een degelijk onderbouwd tegenwicht bieden aan veel ongefundeerde en onvolledige kritiek.’
Op het symposium merkte Van Keimpema op dat de recente inzet van de DDB volgens haar duidelijk effect heeft gesorteerd. “In Europees verband hebben we vanuit de EMB (European Milk Board) voor een Milk Market Observatory gezorgd. Dit resulteerde er vorig jaar in dat de EU maatregelen nam om het minderen van de melkproductie te stimuleren. De markt heeft daar ontegenzeggelijk op gereageerd. In Europa hebben vele boeren inderdaad mede hierdoor hun productie getemperd en de handel ging meer betalen voor verschillende zuivelproducten – alleen al door de psychologische druk van een eventuele schaarste.”

Imago sterker dan gedacht
Voormalig NZO-medewerker en auteur van zuivelboeken Aad Vernooij stelde in Lelystad dat het product kaas, het meest genoemd wordt door buitenlanders wanneer hen gevraagd worden naar wat ze met Nederland associëren. “De positie van de zuivelsector is daarmee enorm sterk. Waarom het lang niet altijd lukt om dat in eigen land goed uit te venten? Wellicht omdat we blasé zijn over het eigen succes of omdat een profeet nooit geëerd wordt in eigen land, zoals het spreekwoord zegt.”
Volgens Vernooij kan er vanuit de sector nog veel meer en beter aan promotie gedaan worden. “De melkveehouders zelf zijn daarbij de eerste en belangrijkste ambassadeurs. Maar van de zuivelindustrie mag veel meer worden verwacht dan momenteel gebeurt. Zij kunnen bijvoorbeeld borden met uitleg over de productie van melk uitdelen aan melkveehouders die ze bij de weg plaatsen. En waarom kan een burger bijna nergens binnenkijken bij een zuivelfabriek? Alleen Yakult heeft dat goed geregeld, de rest houdt de deuren helemaal of bijna helemaal gesloten, dat is zonde.”
Vernooij vindt daarnaast dat de NZO veel meer kan doen in gezamenlijke reclamecampagnes. “Campagnes als Melk de Witte Motor zijn in het verleden best succesvol gebleken; daar zijn toch best moderne varianten van te bedenken, lijkt mij. De sector en de mensen die daarin werken moeten veel meer zichtbaar worden. Neem Friesland-Campina, dat is een multinational en voor de Nederlandse economie echt een bedrijf dat er toe doet, maar wie kent de topman bij naam buiten onze sector? Juist, bijna niemand. Daar moet aan gewerkt worden.”
Vernooij kreeg op dat terrein steun van Nevedi-directeur Henk Flipsen. Die stelde dat de zuivel veel meer en beter kan uitdragen dat de zuivelketen in ons land uniek is in het gebruik van 100 procent verantwoorde soja.

Smaak vanuit de horens
Iemand die geen soja voert aan zijn koeien is Jan Dirk van der Voort uit Lunteren. De melkveehouder is naar eigen zeggen actief op de smaakmarkt. “Wij verkazen onze melk zelf en werken tegenwoordig louter nog met gehoornde koeien. Toen we enkele jaren geleden nog ook onthoornde koeien molken, heb ik op eigen kosten de melk op smaak laten onderzoeken bij de universiteit van München. Het bleek dat de omega 6- en omega 3-verhouding beter is waardoor gehoornde koeien meer smaak aan de melk meegeven. Vanzelfsprekend wordt de smaak ook grotendeels door het weidegras en het kruidenmengsel bepaald dat ik de veestapel voer, maar de horens blijken echt invloed te hebben.”
Van der Voorst stelt dat smaak voor driekwart door geur wordt bepaald. “Daarom heb ik WuR-onderzoekers ook geurproeven laten doen. Daaruit bleek dat onze rauwe melk tien keer zoveel geur kent dan de koeien die WuR op hun eigen bedrijf melken.”
Van der Voort is blij met de positie die hij hierdoor verworven heeft, maar zegt niet goed te begrijpen waarom de zuivelindustrie niet meer met deze kennis doet. Bijvoorbeeld om als eerste stap meer onderzoek hiernaar op te starten.


‘Wie weidt, blijft nu weiden’
CBS-rekenmeester Cor Pierik ging in Lelystad nader in op de weidegangcijfers van 2016 die recent werden gepubliceerd. “Wij zien met een stijging van 75,6 naar 76,5 procent van de bedrijven die weiden, een kanteling plaatsvinden”, licht Pierik toe. “De NZO stelt dat die kentering in 2017 doorzet, maar in dit stadium kunnen wij die cijfers nog niet op een rij hebben.”
Pierik stelt dat het vooral opvalt dat er meer grotere bedrijven weidegang toepassen. “Exact vaststellen waar dat in zit lukt niet, maar het lijkt erop dat bedrijven die doorgroeiden in aantallen koeien wel weidegang blijven toepassen. Zij vallen dan dus in een andere categorie, waardoor die categorie grote bedrijven meer weiders kent. Met andere woorden: wie zijn koeien reeds weidde, zet vaak daarmee door.”
Een lichte stijging van het aantal bedrijven was dus in 2016 al waarneembaar. Om dat echt een boost te geven, verwacht Pierik dat er grotere financiële prikkels nodig zijn. “Weidepremies van 4 tot 5 cent per kg melk maken dat bijna iedereen voor weidegang wil gaan kiezen, verwacht ik.”

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties