header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 29 januari 2018 09:38

Keten ziet aantal bedrijven met weidegang sterk toenemen


Het gaat goed met de weidegang van het melkvee. Meer en meer melkveebedrijven passen een vorm van weidegang op hun bedrijf toe, blijkt uit de gegevens over het afgelopen weideseizoen.

Tekst: René van Buitenen - Foto: NZO

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is tijdens het weideseizoen van 2017 sterk toegenomen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 80,4 procent van de melkveehouders een vorm van weidegang op zijn bedrijf toepast, zo heeft de Duurzame Zuivelketen gemeld. Deze organisatie (waarin LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie samenwerken om de zuivelketen te verduurzamen) zag het percentage melkveebedrijven met weidegang harder toenemen dan ooit, terwijl een relatief grote aantal melkveehouders vorig jaar het bedrijf beëindigde.
Met de toegenomen weidegang heeft de zuivelketen haar doelstelling bijna bereikt. De Duurzame Zuivelketen nam in 2012 het initiatief om de dalende trend van weidegang te stoppen en melkveehouders te stimuleren hun veestapel te weiden. Daarvoor werd het Convenant Weidegang gesloten. In het convenant streven 82 partijen uit de zuivelketen naar behoud van de weidegang van melkvee op minimaal het niveau van 2012. Toen paste 81,2 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe. Overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties hebben het convenant ondertekend. Jaarlijks komen zij bijeen om te bespreken welke acties zij ondernemen om de weidegang op de melkveebedrijven te bevorderen. Tijdens een bijeenkomst eind vorig jaar in Den Haag werd het weidegangpercentage over het seizoen 2017 bekendgemaakt.

Nieuwe weiders
De toename van het percentage weidegang in 2017 is voor een belangrijk deel te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op enkele honderden melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. De groei van het aantal nieuwe weiders is een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang in de melkveehouderij te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen en brengen zij meer producten van weidemelk op de markt.
Tijdens het weideseizoen 2017 steeg met name het percentage melkveebedrijven dat volledige weidegang toepaste. In het afgelopen weideseizoen liet 73,2 procent van de melkveebedrijven de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen. Tijdens het weideseizoen van 2016 was dat nog 70,5 procent.

Nieuwe ondertekenaars
Overigens breidt het aantal partijen dat zich aan het convenant onderschrijft, nog steeds uit. De laatste bijeenkomst kon de Duurzame Zuivelketen maar liefst negen nieuwe deelnemers verwelkomen. De bedrijven Farmel, Ausnutria Hyproca, Noorderlandmelk, GEA en DLV Advies sloten zich aan. Ook de Vereniging Behoud van Boer & Milieu, Boerennatuur.nl, Internethuis en het Wellant College schaarden zich achter het convenant.

Geborgde gegevens
De Duurzame Zuivelketen drukt het niveau van weidegang uit in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). Dat percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL, de ketenorganisatie in de zuivelsector, aan de hand van geborgde gegevens van veertien individuele zuivelondernemingen, die de melk verwerken van de melkveebedrijven in Nederland. Deze zuivelondernemingen hebben zich verbonden aan het convenant en verwerken ruim 98 procent van alle melk in Nederland. De Duurzame Zuivelketen publiceert het weidegangcijfer jaarlijks in december over het afgelopen weideseizoen.
Dat is anders dan de werkwijze van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die stelt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouw-telling, een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage doorgaans enkele maanden na uitvoering van de enquête.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties