header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 20 maart 2018 07:53

FrieslandCampina: winstgevendheid onder druk door eenmalige lasten


De jaarcijfers van FrieslandCampina vielen niet mee. De winst daalde fors, onder meer vanwege eenmalige lasten voor de opvang van tegenvallers. De nieuwe topman, Hein Schumacher, wil de onderneming klaarmaken voor de toekomst.

Tekst: René van Buitenen, Foto: RFC

Een recordhoge omzet en een hoge melkprijs voor de veehouders, maar ook een flinke winstdaling en een fors lagere prestatietoeslag. “Kortom: 2017 was voor FrieslandCampina een uitdagend jaar”, aldus Hein Schumacher, sinds 1 januari ceo van de zuivelonderneming. De opvolger van de eind vorig jaar vertrokken Roelof Joosten presenteerde op 22 februari de jaarcijfers.
“Wij zijn blij met de omzet van € 12,1 miljard, maar we moeten er ook bij zeggen dat de winst behoorlijk onder druk is komen te staan”, begon Schumacher. FrieslandCampina boekte namelijk een nettowinst van € 227 miljoen, een terugval van 37,1 procent. Dat komt voor een belangrijk deel door afboekingen die het bedrijf deed in China en Duitsland en vanwege lasten voor herstructureringen van de organisatie. In de woorden van Schumacher: ”Dat zijn investeringen die we hebben gedaan om ook op de langere termijn succesvol te kunnen zijn.”
Voor haar leden was de coöperatieve onderneming vorig jaar redelijk succesvol. “Want het goede nieuws is dat de melkprijs weer met een 4 begint”, aldus Schumacher. De onderneming presenteerde een melkprijs van € 40,01 per 100 kg, bijna een kwart meer dan in 2016. Die prijsstijging is echter te danken aan de hogere garantieprijs die FrieslandCampina betaalde op basis van hetgeen concurrerende melkverwerkers in Noordwest-Europa aan hun veehouders uitkeerden.
Het slechte nieuws is dat Friesland-Campina zelf weinig extra waarde aan de melk van haar leden wist toe te voegen. Het bedrag dat het bedrijf aan extra waarde creëerde, kwam het afgelopen jaar niet verder dan € 1,33 per 100 kg melk. Dat bedrag bestaat uit een prestatietoeslag à € 1,03 (in 2016: € 2,19) en een reservering op ledenobligaties van € 0,30 (€ 1,25). Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat Friesland-Campina een afname van de waardecreatie rapporteert. In boekjaar 2015 presteerde de onderneming per 100 kg melk nog € 3,53 boven de markt. Sindsdien is dus terrein prijsgegeven aan de concurrentie.

Tegenvallers
“De winstgevendheid heeft een veer moeten laten”, beaamde Schumacher. Dat is het gevolg van de eenmalige lasten die de onderneming heeft genomen vanwege onder meer het financiële debacle bij haar Chinese partner Huishan en tegenvallers op de Duitse markt. Een boekwinst op de verkoop van de activiteiten van Riedel compenseerde deze lasten slechts ten dele. Per saldo drukten de incidentele lasten het resultaat met € 90 miljoen. Omdat ook de valutakoersen niet meehielpen, viel de nettowinst fors lager uit.
De stijgende melkprijzen drukten de marges eveneens. Vooral in het vierde kwartaal was dat het geval toen de garantieprijs die FrieslandCampina haar veehouders betaalt en de opbrengstprijzen voor mager poeder enorm uiteen-
liepen.

Progressie
Positieve ontwikkelingen zijn er echter ook. Zo constateert Schumacher tot zijn tevredenheid progressie in verbetering van de productenmix. “Ons portfolio is aan het opschuiven naar producten met meer nutriële waarde, zoals ouderenvoeding, sportvoeding en medicinale voedingsproducten. Daar zullen we in toenemende mate middelen op inzetten.”
Afgezien van de problemen met partner Huishan, dat inmiddels is uitgekocht door FrieslandCampina, gaan de zaken in China goed. Zeker gezien de stagnatie in de lokale kindervoedingsmarkt. “Het volume op de gehele Chinese markt nam vorig jaar niet toe. We hebben dus extra hard moeten knokken om onze positie er te behouden”, stelt Schumacher.
De concurrentie op de Chinese markt is groot. Door regulering van de overheid verdwenen er op 1 januari 1.400 merken van de schappen. De producenten van die merken gaven in het laatste kwartaal van het jaar nog even flink gas om extra omzet uit de markt te halen. “Ik ben blij dat wij er desondanks in zijn geslaagd ons marktaandeel te behouden”, aldus Schumacher, die van mening is dat FrieslandCampina goed gepositioneerd is na de uitdunning. Er zijn nu nog 650 merken over op de Chinese markt waaronder het premium merk FrieslandCampina’s Friso Prestige, dat vorig jaar een significante volumegroei liet zien.

Kostenstijging
Een ander punt waarover Schumacher te spreken is, was het vermogen van de onderneming om de hogere melkprijzen door te berekenen aan afnemers. De stijgende opbrengstprijzen resulteerden in € 1 miljard extra omzet, al was dat niet voldoende om ook de toegenomen kosten voor overige grondstoffen en verpakkingen goed te maken. De totale kosten stegen per saldo dus harder dan de opbrengstprijzen en dat leidde op sommige markten tot een afname van het verkochte volume.
Dat was onder meer het geval in Azië. Schumacher: “We hebben daar op zich een goede volumeontwikkeling gezien, maar een hoge melkprijs in Europa is lastig uit te leggen aan een Vietnamese consument. Onze winstgevendheid is daar onder druk komen te staan, want we hebben hogere kosten daar niet doorvertaald in hogere verkoopprijzen. Dat is een bewuste keuze geweest. Onze aanwezigheid in de markt daar heeft namelijk prioriteit.”

Verzadigde markt
Op de thuismarkt (Nederland, België en Duitsland) staat de winstgevendheid al langere tijd onder druk. Daarom zijn er bijvoorbeeld maatregelen genomen om de positie op de Duitse markt te verbeteren. Vorig jaar werd de sluiting van het bedrijf in Gütersloh aangekondigd en een bundeling van de commerciële activiteiten in Düsseldorf, hetgeen gepaard gaat met een verlies aan arbeidsplaatsen. “De Duitse markt is al jaren een moeilijke markt. We willen er sneller en beter worden. Daarom hebben we er geen plezierige maatregelen moeten nemen, maar die zijn nodig in een verzadigde markt.”
De directie is niet tevreden over de ontwikkeling van het verkoopvolume op de thuismarkt. Vooral de snelheid waarmee innovaties naar de markt worden gebracht, kan beter. Schumacher: “Je moet zorgen dat je rap kunt reageren op ontwikkelingen in de markt. Daarin hebben we een nog stapje te maken als bedrijf.”
De nieuwe ceo wil FrieslandCampina zoals hij zegt “klaarmaken voor de toekomst”. “Daarvoor hebben we maatregelen genomen. We hebben de organisatie onder de loep genomen, het aantal businessgroups teruggebracht van vijf naar vier en we hebben de besluitvorming teruggebracht naar de frontlinie.” Daarmee bedoelt Schumacher dat het mes wordt gezet in het hoofdkantoor in Amersfoort (waar 150 banen verdwijnen) en dat lokale teams meer zeggenschap krijgen. “Dus autonomie daar waar je de klant ontmoet. Dat is belangrijk, want we zien een enorme versnelling in de markt. De omstandigheden wisselen snel. Daar moet je snel op acteren.”

Top wil structurele oplossing voor aanvoerproblematiek
FrieslandCampina wil de aanvoer van melk in het vervolg beter afstemmen op de vraag uit de markt. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers kondigde topman Hein Schumacher vorige maand aan “met melkveehouders te gaan kijken hoe we structureel tot een optimum van het aanbod kunnen komen”.
Dat wil niet zeggen dat de onderneming de aanvoer van boerderijmelk per definitie zal beperken. “Waar het om gaat is dat we de strategie van de onderneming en de strategie van de coöperatie dicht bij elkaar blijven houden”, aldus Schumacher in een toelichting. “Daar zit zowel een volume- als een prijscomponent in. Wat ga je belonen om de strategie van de onderneming extra kracht bij te zetten? Want ik geloof erin dat als je goede inkomsten voor je leden realiseert, dat uiteindelijk ten goede komt aan de sector. We moeten die samenhang net iets beter krijgen dan het nu is.”
Daarvoor willen Schumacher en coöperatievoorzitter Frans Keurentjes dit jaar “een duurzame en structurele oplossing” definiëren. Om het aanbod van melk beter af te stemmen te stemmen op de marktvraag en op de beschikbare verwerkingscapaciteit introduceerde FrieslandCampina eind vorig jaar al een plan voor het geval er meer melk kwam dan kon worden verwerkt. Een veehouder die meer melk levert dan een bepaald referentievolume, wordt in dat plan gekort op de garantieprijs. Levert hij minder dan het het vooraf bepaalde volume dan ontvangt hij een toeslag. Het gaat om een tijdelijke maatregel die alleen tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar geactiveerd kan worden.
Tot op heden heeft FrieslandCampina het plan nog niet uit de kast hoeven te halen. Omdat de melkaanvoer zich momenteel conform verwachting ontwikkelt, vermoedt Keurentjes dat de kans op activering van de maatregel eerder afneemt dan toeneemt.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties