header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 17 april 2018 06:32

‘Zuivel drijvende kracht exportwaarde agrifood’


De uitvoerwaarde voor de agrifoodsector steeg in 2017 met 6 procent. Zuivel was de drijvende kracht achter de toename van de exportwaarde, schrijft ABN Amro in de Stand van Food van maart. Dit jaar zwakt de zuivelprijs alweer af, in lijn met de analyse van de bank dat de sector moet rekenen met kortere cycli en elke drie jaar een piek. De volgende is volgens dat scenario in 2020.

Tekst: Bert Westenbrink Foto: NZO

“In 2017 waren de zuivelprijzen de drijvende kracht achter hogere afzetprijzen en omzet voor de voedingsmiddelenindustrie en -groothandel. De prijs van zuivel stuwde ook de exportwaarde naar nagenoeg alle landen”, schrijft ABN Amro in de analyse Stand van Food van maart. Wat preciezer: De waarde van de zuivelexport naar het Verenigd Konink-rijk nam toe met 17 procent, naar België met 31 procent, naar Frankrijk met 30 procent en de zuivelexport naar Azië steeg met 14 procent naar € 1,3 miljard.
Deze stijgingen zijn te danken aan een hogere zuivelprijs, zegt Nadia Menkveld, sectoreconoom van ABN Amro en auteur van Stand van Food in een toelichting. “Maar de vraag naar zuivel in Azië neemt ook toe.”
Deze trend zet door in het begin van 2018. Menkveld: “Uit cijfers over januari van dit jaar blijkt dat de import in China van boter met 50 procent is toegenomen en ook de import van melkpoeder (magere en volle melk) nam toe. Hier kunnen boeren uit de EU van profiteren, maar het grootste deel van de import komt niet uit de EU, maar uit andere landen, zoals Australië en Nieuw-Zeeland. Ook de vraag naar kaas nam toe. In Azië is Japan de grootste importeur van kaas en maar liefst een derde van de importkaas komt uit de EU. Voor China – ook een stijging – is dit een tiende van alle importkaas.”

Minder steil
In 2017 nam de zuivelprijs wereldwijd toe met 40 procent. De Nederlandse zuivelprijs ontwikkelde zich minder steil in 2017, maar terwijl de toename van de wereldwijde prijs eind 2017 afvlakte, versnelde de stijging van de Nederlandse prijs zich juist, analyseert de bank. Menkveld: “Dit was voornamelijk het gevolg van de goede prijzen van kaas en boter. De vraag naar boter steeg in de EU en hier profiteerde de Nederlandse sector van, doordat de groei van de melkproductie in Nederland – en de EU – uitbleef.”
De goede prijzen voor kaas en boter zijn toe te schrijven aan de revival van melkvet, sinds 2015 weer gewild door de consument met als gevolg dat deze weer meer voor volle zuivelproducten kiest en dat de voedingsindustrie vaker boter verkiest boven plantaardige alternatieven. In Stand van Food schrijft de bank: “Voor zuivel betaalden consumenten 6 procent meer in 2017, dan in 2016. De grootste stijging was de prijs van volle melk. Hier betaalden consumenten 23 procent meer in 2017 dan in 2016.”
Menkveld licht desgevraagd toe: “De prijs van volle melk steeg harder vanwege schaarste aan vet. Ook in de eerste twee maanden van dit jaar steeg de prijs van volle melk nog behoorlijk. In februari nam de prijs die consumenten voor volle melk betalen met 17 procent toe.” Ook de stijging van de consumentenprijs van kaas en kwark zette begin dit jaar door. Menkveld: “Wat je bij kaas en kwark ziet is dat de prijs aan het begin van 2017 nog nauwelijks steeg en pas tegen eind 2017 flink toenam. Die stijging zet zich begin dit jaar door: 9,5 procent in januari en 9,7 procent in februari.”

Minder gunstig
Tot zover de plussen in de consumentenprijzen. Het perspectief is minder gunstig; dit jaar zal de zuivelprijs afzwakken, stelt de bank in Stand van Food. “Door de hogere prijs is het aantrekkelijk om meer melk te produceren, dus groeit het aanbod van zuivel in 2018, met als gevolg lagere prijzen. Dit zal druk zetten op de omzet voor de zuivelsector.” Menkveld ziet de ontwikkeling in de melkprijs. “In de eerste twee maanden van 2018 is de melkprijs (3,7 procent vet) inderdaad ook maand op maand gedaald. De wereldprijs is nog stabiel en steeg in februari zelfs licht ten opzichte van januari.”
Met de druk op de melkprijs lijkt de medio 2016 ingezette opgaande lijn in de zuivelmarkt weer op z’n retour. Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro, stelde het in december in zijn publicatie ‘Nederlandse zuivel: van meer naar beter’ al. Hij schreef: “Terugkijkend op de afgelopen tien jaar lijkt zich een cyclus te ontwikkelen met elke drie jaar een piek. De meest recente piek ligt alweer achter ons.” En verder: “Als we deze lijn doortrekken moet de Nederlandse melkveehouder zich na het goede jaar 2017 alweer voorbereiden op een lastiger periode in 2018 en 2019, alvorens men zich in 2020 mag verheugen op de volgende piek in de markt.”
We zijn een kwartaal verder met zicht op de prijsontwikkelingen in de eerste maanden van 2018 en desgevraagd stelt Menkveld in een reactie op de zienswijze van Berntsen: “Ik onderschrijf zijn verwachtingen zeker!”

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties