header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 05 februari 2018 14:09

Melkveebedrijven verbeteren liquiditeit


Melkveebedrijven konden eind vorig jaar hun liquiditeit sterk verbeteren, blijkt uit een rapport van ABN Amro.

De kaspositie van melkveebedrijven is in 2017 flink gestegen met gemiddeld € 2.000 per maand, terwijl de melkprijs klom vanwege de toegenomen vraag naar boter en kaas. Melkveehouders ontvingen 30 procent meer melkgeld dan in 2016, een toename van € 75.000. Door het fosfaatreductieplan waren ook de opbrengsten uit verkoop van vee hoger. Deze stegen met € 5.000 naar € 18.700. Dit ging nauwelijks ten koste van de melkproductie omdat veel jongvee werd afgestoten en de productie per koe toenam.

Prima melkprijs
Het gemiddelde melkveebedrijf had eind vorig jaar een stand van bijna € 5.000 op de lopende rekening. Dit is een stijging van ruim € 6.000 in het laatste kwartaal en ruim € 24.000 meer dan in het jaar ervoor. De toename per melkkoe is rond € 240.
De liquiditeit verbeterde in december verder door de prima melkprijs en de uitbetaling van een deel van de toeslagrechten door RVO. Hiermee was eind oktober de gemiddelde stand van de lopende rekening voor het eerst sinds de meting positief. Eind oktober 2016 was de lopende rekening nog iets meer dan € 25.000 negatief een lange periode van onbalans tussen inkomsten en uitgaven.

Lage bedrijfsinvesteringen
2017 was een goed melkjaar, vooral voor stabiele bedrijven. Het fosfaatreductieplan zorgde voor grote verschillen tussen bedrijven. Voor bedrijven die hun dieraantallen sterk moesten terugbrengen, was 2017 veel minder gunstig. Door onzekerheid over wetgeving lagen de bedrijfsinvesteringen laag.
Melkveebedrijven bouwden eind vorig jaar echter nog geen echte buffer op. De hoogte van de buffer verschilt sterk per bedrijf en hangt vooral af van kostprijs en ruimte voor verlaging daarvan. Een veelgebruikte vuistregel is twee tot drie maanden melkgeld.
Veel bedrijven zullen dit voorjaar belasting moeten betalen. De melkprijs ligt vooralsnog boven de gemiddelde kostprijs, maar zal naar verwachting gaan dalen. Veel melkveehouders twijfelen tussen afwachten of investeren in fosfaatrechten. Zij overwegen daarom opbouw van kosten voor extra melkproductie.

Meer informatie
Meer informatie over de liquiditeitsbarometer en over de belangrijkste pijlers (melkprijs en saldo) van de kasstroom is te zien op Agrimatie van Wageningen Economic Research. De liquiditeitsmonitor is opgezet in een samenwerking tussen Wageningen Economic Research, ministerie van LNV en ABN Amro met data van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. 

Klik hier voor het hele rapport.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties