Kaasexport blijft ondanks corona op peil

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:

Annual Insight gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. In deze ­maandelijkse­ ­rubriek ­nemen wij de lezer mee in hoe de groeiende hoeveelheid gebruikt kan ­worden bij het beter begrijpen van ontwikkelingen binnen de zuivelmarkt. Nu alle handelsdata ­beschikbaar zijn kijken we naar de Europese en Nederlandse ­kaasexport in coronajaar 2020.

 

Tekst: Mathieu Geuskens

De totale Europese kaasexport is in 2020, ondanks de wereldwijde coronapandemie, met 0,9 procent toegenomen tot 3.568.000 ton. Hiermee is de groei flink afgeremd. In de periode 2016-2019 groeide de Europese kaasexport namelijk gemiddeld 3,4 procent per jaar. De gemiddelde exportprijs bleef in 2020 stabiel op € 4,29 per kilo, waardoor de totale exportwaarde eveneens met 0,9 procent toenam naar € 15,3 miljard. 

Top 5 producten en exporteurs Europese kaasexport, naar volume.

Binnen het exportvolume vinden daarentegen verschillende verschuivingen plaats. Zo steeg het exportvolume van mozzarella met 9 procent tot 670.000 ton, terwijl het exportvolume van Edam met 6 procent afnam tot 259.000 ton. In het geval van mozzarella lijkt de toename vooral betrekking te hebben op de goedkopere mozzarella uit onder andere Duitsland (+3 procent), België (+9 procent) en Nederland (+156 procent, onder andere door de nieuwe fabriek van A-ware), terwijl de export van relatief dure Italiaanse mozzarella stabiel bleef. Hierdoor daalde de gemiddelde Europese exportprijs van mozzarella met € 0,10 per kilo tot € 3,47 per kilo.

Top 5 producten en importeurs Nederlandse kaasexport, naar volume.

Nederland blijft de grootste kaasexporteur van Europa: de Nederlandse kaasexport groeit in lijn met de Europese kaasexport, waardoor het aandeel in de totale Europese kaasexport ongewijzigd blijft op 22,9 procent. Ierland ziet de export echter flink dalen, zowel door een forse daling van de export naar Nederland (-46 procent) als een volumedaling van 8 procent in de export naar buurland en voornaamste afzetmarkt het Verenigd Koninkrijk. Het belangrijkste exportproduct van Ierland is het onder meer op de hamburgers populaire cheddar, waar mogelijk minder vraag door de sluiting van horeca naar is geweest.

Nederlandse kaasexport 

De Nederlandse kaasexport steeg in 2020 met 1,2 procent tot 817.000 ton. Door een stabiele gemiddelde exportprijs van € 3,92 nam de exportwaarde eveneens met 1,2 procent toe tot € 3,2 miljard. Nederland lijkt hierbij vooral ‘gered’ te zijn door de forse toename van het exportvolume van mozzarella door de eind 2019 geopende fabriek van A-ware, terwijl de export van de twee voornaamste exportproducten Gouda en geraspte kaas afnam. 

Exportaandeel Nederland in top 5 Nederlandse exportproducten, naar volume.

Hierin lijkt Nederland de effecten van de coronapandemie te ervaren: Nederlandse Gouda is in veel landen een luxeproduct (de Nederlandse exportprijs lag in 2020 met € 3,89 per kilo circa € 0,39 boven het gemiddelde), en in economisch onzekere tijden zoekt de consument naar goedkopere alternatieven. Ook de afzet van geraspte kaas, veel gebruikt in de horeca, daalde fors.

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 5 2021.
Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer het eerste jaar
van maar liefst 25% korting.

Met een aandeel van 33,7 procent blijft Duitsland de belangrijkste afzetmarkt voor Nederland. De export naar dat land groeide met 6 procent sneller dan de totale Nederlandse export. Tegelijkertijd nam de export naar België fors af: er werd 11 procent minder Nederlandse kaas door het land geïmporteerd. Daardoor daalde het aandeel van België in de Nederlandse kaasexport met 0,3 procentpunt naar 11,0 procent.

Grootste exporteur

Op basis van de data uit 2020 blijft Nederland de grootste kaasexporteur ter wereld met een exportaandeel van 19,6 procent; een  toename van 0,1 procentpunt. Hierbij valt op dat het aandeel van Nederland in de export van onze belangrijkste vijf exportproducten, met uitzondering van Edam, afneemt. Het toegenomen aandeel in de export lijkt wordt dan ook vooral gedreven door de categorie overige kazen, voornamelijk de eerder genoemde toename van mozzarella-export. Omdat Nederlandse kaas met een gemiddelde prijs van € 3,92 per kilo goedkoper is dan het wereldwijde gemiddelde van € 4,24 per kilo ligt het Neder-landse aandeel in de totale exportwaarde van kaas iets lager, op 18,2 procent. 

Mathieu Geuskens is zuivelanalist bij Annual Insight.