Achtergrond

Achtergrond

Markt

Melkprijs en inflatie bepalen volume- en waardegroei

Maandelijks diept A-Insights een onderwerp uit door interessante data te analyseren. In dit nummer een vergelijking van de resultaten van zes zuivelgiganten die hun jaarcijfers…
Lees meer
Achtergrond

Visie

De Graskaas Primeur komt er weer aan

Graskaas, iedereen kent het, maar een officieel moment voor de opening van het seizoensproduct graskaas is er niet meer. Die oude traditie wordt echter in…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Veranderende wereld vereist nieuwe skills zuivelprofessional’

De zuivelindustrie en het zuivelonderwijs in Nederland gaan op MBO- en MBO+-niveau intensiever samenwerken. FrieslandCampina en de onderwijsinstellingen Aeres MBO en Hogeschool Van Hall Larenstein…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Westland Kaas ziet groeimarkt voor kaas met minder koe

Westland – bekend van Maaslander en Old Amsterdam – ziet kansen voor producten die minder of helemaal geen koemelk bevatten. Daarom is Kees een interessant…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Herstructureringen FrieslandCampina werpen vruchten af

FrieslandCampina heeft over 2022 ‘solide resultaten’ en een ‘significante omzet- en winstgroei’ geboekt. Het bedrijf ziet een positief effect van de herstructureringen in de afgelopen…
Lees meer
Achtergrond

Duurzaamheid

Provincies ontwikkelen instrumenten voor verduurzaming

Hoe moet de verduurzaming van de melkveehouderij op gang komen? Een aantal provincies is actief op zoek naar het antwoord. Zo lopen in Brabant en…
Lees meer
Achtergrond

Markt

‘Verduurzamen hoort bij marktgericht ondernemen’

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods investeren de komende zeven jaar 50 miljoen euro om een ketentransitie naar meer duurzaamheid te realiseren. Met als ultieme doel…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Al Shahbaa: authentieke Syrische kaas in Leusden

Melkveehouder Ramon van Roomen werkt samen met de Syrische familie Aswad. Ze brengen sinds ruim vijf jaar Syrische kaas op de markt in Nederland. Het…
Lees meer
Achtergrond

Visie

'We hebben grote spelers met lef nodig'

Het ministerie van LNV wil dat het aandeel biologisch de komende zeven jaar meer dan verdrievoudigt. Bionext-directeur Michaël Wilde ziet daarbij een verantwoordelijkheid van de…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Sterker in zuivelingrediënten met eiwitten van bacteriën

FrieslandCampina Ingredients heeft vorige maand een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Amerikaanse Triplebar Bio Inc. Het doel is precisiefermentatie toe te passen, zodat genetisch gemodificeerde bacteriën…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

FrieslandCampina werft voor coöperatieve basis Vlaanderen

De Nederlandse coöperatie FrieslandCampina biedt Belgische melkveehouders in de regio Oost- en West-Vlaanderen de mogelijkheid lid te worden. De melk is bestemd voor de zuivelfabriek…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Historisch hoge inkomens melkveehouderij in 2022

De kosten voor onder andere voer, kunstmest, energie en machines waren weliswaar ongekend hoog, maar de opbrengsten stegen nog harder. Dat heeft in het afgelopen…
Lees meer
Achtergrond

Toegang tot Azië en meer armslag voor innovatie

Afgelopen najaar maakten Amalthea en Ausnutria bekend nauwer te gaan samenwerken. De portfolio’s sluiten mooi op elkaar aan en samen hebben ze meer slagkracht voor…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

100-jarig Buisman blijft meebewegen met veranderende markt

Opslagbedrijf en melkpoederverwerker Buisman Zwolle wist in zijn honderdjarige geschiedenis mee te bewegen met grote veranderingen. “Als er beweging is in de markt, krijgen wij…
Lees meer