Achtergrond

Achtergrond

Markt

Verschuiving in kaasexport: Consument gaat voor goedkoper alternatief

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand analyseert het…
Lees meer
Achtergrond

Advertorial

Bedrijf

De Bruin Process Equipment geeft geslaagd visitekaartje af

De Bruin Process Equipment heeft met het leveren van tanks voor zuivelfabriek ­Meierei Barmstedt in Neumünster een geslaagd visitekaartje afgegeven wat betreft het ­bouwen van…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Melkveebedrijven moeten recycling opnieuw uitvinden’

Pieter van der Valk is naast melkveehouder ook ondernemer in Agri-cycling, het coöperatieve initiatief voor het omzetten van groen restmateriaal naar compost. Deze recycling geeft…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

De Graafstroom-directeur Raymond Noordermeer: ’Ons merk is ons uithangbord’

Hoewel Zuivelfabriek De Graafstroom produceert voor derden onder private label, wint het bedrijf met zijn eigen merkkaas de ene onderscheiding na de andere. De kaasmaker…
Lees meer
Achtergrond

Markt

FrieslandCampina winnaar van het eerste halfjaar van 2022

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. De analyse van deze…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Voor de transitie heb je jonge melkveehouders nodig die in de toekomst geloven’

Om jonge melkveehouders perspectief te bieden, moet de overheid een beleid voor de lange termijn voeren. Alleen dan is er een basis voor innovatie en…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Sybren Attema: ‘De sector heeft een integrale stikstofaanpak nodig’

Sybren Attema trad aan als coöperatievoorzitter bij FrieslandCampina in een periode van verdeeldheid. Onder zijn leiding wil FrieslandCampina met een nieuwe coöperatieve koers de kracht…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Royal A-ware heeft geen gas meer nodig om mozzarella te maken

Kaasmaken is een ambachtelijk proces dat zich leent voor schaalvergroting. Dat is de basis voor vergaande automatisering en efficiencyverbetering. In de in 2020 geopende mozzarellafabriek…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kansen in nieuwe groeimarkten voor exporteurs van melkpoeders

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Ikwileerlijkezuivel.nl: Nieuw concept voor zuivel uit Natura 2000-omgeving

Ikwileerlijkezuivel.nl richt zich op melkveehouderijen in de omgeving van Natura2000-gebieden en wil via regionale korte ketens natuurvriendelijke melkveehouderij verwaarden in zuivel voor de consument.
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kaasspecialiteiten van Rouveen zijn relatief prijsvast

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Topman Ingo Müller van DMK: ‘Klimaatverandering is onze grootste uitdaging’

De onzekerheden in de snel veranderende wereld maken het zuivelbedrijven bepaald niet makkelijk. Dat stelt Ingo Müller, ceo van de DMK Group. Hij noemt het…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Er is stilaan een oorlog om de melk aan de gang’

De Belgische coöperatie Milcobel is terug, na een moeilijke periode waarin veel leden uit onvrede vertrokken. Met een verbeterde prijs voor melk en ambities voor…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Belgische zuivel vreest gevolgen krimp melkaanbod

Het zijn turbulente tijden voor bedrijven die actief zijn in zuivel. Het meest opvallend is de stijgende melkprijs. De gemiddelde uitbetaalde melkprijs bedroeg in 2021…
Lees meer