Achtergrond

Achtergrond

Bedrijf

Royal A-ware heeft geen gas meer nodig om mozzarella te maken

Kaasmaken is een ambachtelijk proces dat zich leent voor schaalvergroting. Dat is de basis voor vergaande automatisering en efficiencyverbetering. In de in 2020 geopende mozzarellafabriek…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kansen in nieuwe groeimarkten voor exporteurs van melkpoeders

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Ikwileerlijkezuivel.nl: Nieuw concept voor zuivel uit Natura 2000-omgeving

Ikwileerlijkezuivel.nl richt zich op melkveehouderijen in de omgeving van Natura2000-gebieden en wil via regionale korte ketens natuurvriendelijke melkveehouderij verwaarden in zuivel voor de consument.
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kaasspecialiteiten van Rouveen zijn relatief prijsvast

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Topman Ingo Müller van DMK: ‘Klimaatverandering is onze grootste uitdaging’

De onzekerheden in de snel veranderende wereld maken het zuivelbedrijven bepaald niet makkelijk. Dat stelt Ingo Müller, ceo van de DMK Group. Hij noemt het…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Er is stilaan een oorlog om de melk aan de gang’

De Belgische coöperatie Milcobel is terug, na een moeilijke periode waarin veel leden uit onvrede vertrokken. Met een verbeterde prijs voor melk en ambities voor…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Belgische zuivel vreest gevolgen krimp melkaanbod

Het zijn turbulente tijden voor bedrijven die actief zijn in zuivel. Het meest opvallend is de stijgende melkprijs. De gemiddelde uitbetaalde melkprijs bedroeg in 2021…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Project Mootopia: emissies boerenerf halveren in tweeënhalf jaar

Het is tijd om echt stappen te zetten op het gebied van emissiereducties op het boerenerf, redeneert ijsmaker Ben & Jerry’s. Om die reden is…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Wisselende winstgevendheid plantaardige zuivelalternatieven

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Anders ondernemen met blije koeien en blije mensen

Anders ondernemen, dat doen Christian (42) en Sanne (39) Klein Koerkamp. Zo goed mogelijk zorgen voor je koeien, meer contact met de wereld buiten je eigen…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Zuivelbedrijven moeten zich afvragen of de relatie met de klant nog ideaal is’

De zuivelsector in Vlaanderen – en België – staat voor grote uitdagingen. Landbouw­econoom Xavier Gellynck van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent adviseert een kritische…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Duitse zuivelbedrijven volgen vraag naar vegan

De detailhandel in Duitsland liet in 2021 sterke groeicijfers zien voor veganistische alternatieven voor melkproducten. Hoewel de omzetcijfers in vergelijking met die van zuivel nog…
Lees meer
Achtergrond

Visie

FrieslandCampina focust op reduceren, niet op compenseren

Royal FrieslandCampina wil vóór 2050 een nettoklimaatneutrale zuivelproducent zijn. Directeur duurzaamheid Peter Boterman spreekt van een ambitieus traject. “Waar anderen veel compenseren, zetten wij juist…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Tijdelijk tekort babyvoeding VS biedt kansen voor Nederlandse export

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer