Duurzaamheid

Achtergrond

Duurzaamheid

Draagt bijmengplicht bij aan verdienmodel in de zuivelketen?

Melkveehouders willen hun bedrijven wel verduurzamen, maar zien de hogere kosten die dit met zich brengt niet terug in de opbrengstprijs voor hun melk. Verduurzaming…
Lees meer
Nieuws

Duurzaamheid

Zuivelpak helpt mee tijdens deze verspillingsweek

Samen Tegen Voedselverspilling organiseert deze week, nog tot en met zondag, de Verspillingsvrije Week. Zuivelpak, partner van deze week, geeft consumenten handige tips om minder…
Lees meer
Nieuws

Duurzaamheid

Project Kruidenrijk-Grasland kent alleen winnaars

De leden-melkveehouders die meedoen aan het project Kruidenrijk Grasland van ALDI en FrieslandCampina ervaren een jaar na de start van het project minder droge grond,…
Lees meer
Nieuws

Duurzaamheid

Klimaatvriendelijkste melk komt uit Vlaanderen

Melk wordt nergens zo klimaatzuinig geproduceerd als in Vlaanderen. Dat blijkt uit een wereldwijde vergelijking van de ecologische voetafdruk van melk, uitgevoerd door het Instituut…
Lees meer
Nieuws

Duurzaamheid

Drinkmelk: ALDI verlangt dat zuivel voldoet aan hoge dierenwelzijnseisen

De Duitse supermarktketens ALDI Nord en ALDI SÜD bieden vanaf het voorjaar van 2024 uitsluitend melk die met inachtneming van hogere niveaus van dierenwelzijn is…
Lees meer
Nieuws

Duurzaamheid

CONO Kaasmakers en hoogheemraadschap werken samen aan duurzame waterzuivering

CONO Kaasmakers en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben een duurzame oplossing gevonden voor het afvalwater dat vrijkomt bij het kaasproductieproces.
Lees meer
Achtergrond

Duurzaamheid

Provincies ontwikkelen instrumenten voor verduurzaming

Hoe moet de verduurzaming van de melkveehouderij op gang komen? Een aantal provincies is actief op zoek naar het antwoord. Zo lopen in Brabant en…
Lees meer
Nieuws

Duurzaamheid

Convenantsdag: Weidegang blijft actueel thema

De Duurzame Zuivelketen heeft vorige week de jaarlijkse Convenantsdag Weidegang georganiseerd. Deze dag hoort bij het Convenant Weidegang, een initiatief uit 2012 dat door ruim…
Lees meer
Nieuws

Bedrijf

Duurzaamheid

Royal A-ware presenteert vernieuwde duurzaamheidsstrategie

Royal A-ware presenteert een ambitieuze nieuwe duurzaamheidsstrategie. Het familiebedrijf committeert zich als eerste zuivelonderneming in de Benelux aan een FLAG-doelstelling onder SBTi ('Science Based Targets'-initiatief).…
Lees meer