"/>

Nieuwe vleesketen met melkveebedrijven Royal A-ware

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:

De melkveebedrijven die melk leveren aan Royal A-ware voor de melk van Albert Heijn, maken deel uit van een nieuw op te zetten vleesketen. 

Royal A-ware werkt in de keten samen met Heijdra Vleesvee, Albert Heijn en Hilton Foods, verpakker en leverancier van verpakte vers vleesproducten aan Albert Heijn-winkels, meldt Boerderij. 

Melkkoeien afmesten voor vleesketen 

De vleesveehouders van A-ware mesten melkkoeien af voor de nieuwe keten. Zij ontvangen daarvoor een meerprijs in de vorm van een toeslag per kilo melk. Op dit moment is dat 4 cent en per 1 januari is dat 5 cent per kilo melk. 

In najaar in winkel

Inmiddels staan de eerste afmestkoeien bij Heijdra op stal. Dit najaar is het vlees van deze dieren verkrijgbaar in een aantal Albert Heijn-winkels. Het is dan aan de consument om te bepalen of zij bereid zijn te kiezen voor een puur Nederlands product dat importvlees vervangt. Bij een succesvolle introductie van de pilot kan het concept landelijk worden uitgerold.

Melk en ook vlees vermarkten 

De gedachte achter het concept in ontwikkeling is dat niet alleen melk die sinds 2018 via een gesloten keten kan worden vermarkt ook vlees van koeien op dezelfde manier op de markt kan worden gebracht. Royal A-ware levert nu twee jaar een assortiment zuivel uit een duurzame keten aan Albert Heijn. 

In het huidige systeem van fosfaatrechten is het voor boeren niet interessant om koeien af te mesten, aldus het bericht. Daarom gaan de koeien die vervangen worden in het nieuwe concept naar een van de afmestbedrijven van Heijdra Vleesvee. Daar worden ze afgemest, waardoor er een constante vleesstroom met een constante kwaliteit ontstaat. 

Betere opbrengst

Heijdra fungeert als ketenpartner en heeft samen met Hilton Foods een haalbaarheidsstudie verricht waarin duidelijk werd dat alle partijen in de op te zetten keten een betere opbrengst voor hun speciale product kunnen genereren. Ook de melkveehouders die hun koeien leveren aan het concept krijgen hiervoor een extra bijdrage.

Jan Anker, ceo van Royal A-ware, en Henk Sierksma, senior categorymanager zuivel bij Albert Heijn, startten twee jaar geleden met de duurzame zuivellijn.