Visie op zuivel

ZuivelZicht, het platform voor de Nederlandse en Belgische zuivelindustrie

Visie

Milcobel helpt mee aan datadeelplatform DjustConnect


Milcobel, Aveve, Boerenbond, CRV en DGZ brengen samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo) een deelplatform voor landbouwdata in Vlaanderen in bedrijf:…
Lees meer
Visie

Innovatief boeren: 22 procent ammoniakreductie


Innovatief boeren in het veenweidegebied leidde de afgelopen drie jaar tot 22 procent ammoniakreductie bij de pilotbedrijven. Een pilotboer haalde met 55 procent de grootste…
Lees meer
Visie

Food100 2019: de vernieuwers in zuivel


De Food100 vermeldt ook dit jaar verschillende vernieuwende ondernemers in de sector zuivel. De Food100 bestaat uit een lijst van leiders en nieuwe talenten die…
Lees meer
Visie

Zuco KO-lleezje-tours: inspiratie voor ketenpartners


Zuivelcoöperatie Zuco start dit najaar met het Zuco KO-lleezje, een reeks educatieve inspiratietours door de Zuco-keten. De tours zijn bestemd voor onder andere melkveehouders, zuivelbedrijven,…
Lees meer
Visie

DSM test methaanremmer Bovaer op Dairy Campus


DSM gaat bij Dairy Campus methaanremmer Bovaer testen. De test op de proefboerderij in Leeuwarden moet informatie verzamelen waarmee het product kan worden geaccrediteerd door…
Lees meer
Visie

Duurzame Zuivelketen stelt nieuwe doelen voor 2030


Melkveehouders en zuivelondernemingen hebben nieuwe stappen ­aangekondigd om de zuivelketen verder te verduurzamen. Richting 2030 hebben zij de ­bestaande doelstellingen geactualiseerd en uitgebreid. 
Lees meer
Visie

#trotsopdeboer: agrarische organisaties adverteren landelijk


In de weekendedities van een aantal landelijke en regionale dagbladen verschijnt een paginagrote fullcolouradvertentie met als titel ‘Wij zijn trots op de boeren’ (#trotsopdeboer). 
Lees meer
Visie

Drone met multispectrale camera herkent weideresten


Op Dairy Campus is een methode getest om met dronebeelden weideresten automatisch op te sporen. De drone helpt om een beter beeld van het grasaanbod…
Lees meer
Visie

Verduurzamen bedrijf: FrieslandCampina helpt leden


FrieslandCampina gaat haar leden-melkveehouders met het programma 'Winnen met Klimaat & Natuur' helpen met het verder verduurzamen van hun bedrijf. 
Lees meer