Visie op zuivel

ZuivelZicht, het platform voor de Nederlandse en Belgische zuivelindustrie

Visie

Recordaantal boeren laat koeien buiten lopen


Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 82,0 procent van de melkveehouders de koeien laat grazen. Niet eerder was het percentage zo hoog, sinds…
Lees meer
Visie

Certificatieschema On the way to PlanetProof voor melk bekend


De Stichting Milieukeur heeft voor duurzamer geproduceerde melk het certificatieschema met het internationale keurmerk On the way to PlanetProof vastgesteld.
Lees meer
Visie

Cono bezorgd over plannen provincie met boerengrond


Cono Kaasmakers, zuivelcoöperatie uit de Beemster, maakt zich ernstig zorgen over de plannen van de provincie Noord-Holland om met natte teelt de bodemdaling in het…
Lees meer
Visie

FrieslandCampina stapt in duurzame mestverwaarding


Friesland Campina gaat per 1 januari met vijf andere agrarische partijen samenwerken om de keten van mestverwaarden te verduurzamen. Het consortium van Agrifirm, Darling Ingredients…
Lees meer
Visie

Orbeseal in biologische melkveehouderij mag


Orbeseal in de biologische melkveehouderij is toegestaan, mits het in overleg met de veearts en als onderdeel van het behandelplan van de veestapel wordt toegepast.
Lees meer
Visie

SmartAgriHubs wil Europese digitale transformatie


SmartAgriHubs is een nieuw EU-project dat streeft naar een brede digitale transformatie van de Europese landbouw- en voedingssector. Met een budget van € 20 miljoen,…
Lees meer
Visie

Coöperatief platform Vanier van start


In Gent is Vanier van start gegaan. Winkels, restaurants en foodservice kunnen via dit coöperatieve platform direct bij Oost-Vlaamse boeren lokale producten, waaronder zuivel, bestellen…
Lees meer
Visie

Melkveebedrijven gaan warmte melk en mest hergebruiken


Twee melkveehouders in Groningen – Wouter Schep in Holwierde en Jan Pieter van Tilburg in Hellum – gaan een nieuwe gecombineerde techniek testen waarbij de…
Lees meer
Visie

Nieuwe bemonstering pakt contaminatiebronnen sneller aan


Bronnen van contaminatie in voedingsbedrijven zijn met een nieuwe bemonsteringmethode snel aan te pakken, ontdekte Sharon Maes van Ilvo-KU Leuven.
Lees meer