Visie op zuivel

ZuivelZicht, het platform voor de Nederlandse en Belgische zuivelindustrie

Visie

Nieuws

Subsidie beschikbaar voor innovaties melkveestallen


Melkveehouders die denken met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen kunnen de subsidie 'Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen'…
Lees meer
Visie

Nieuws

GroeneWoudGas levert groen gas en kunstmest uit mest


In Sint-Oedenrode wordt binnenkort 1 miljoen kuub groen gas per jaar geproduceerd voor levering op het gasnet. Daarvoor wordt in het project GroeneWoudGas 40.000 ton…
Lees meer
Visie

Nieuws

Vijftig melkveehouders gaan werken met biodiversiteitsmonitor


Vijftig melkveehouders gaan dit jaar in het Van Gogh Nationaal Park in oprichting werken met de praktijkscan biodiversiteitsmonitor. 
Lees meer
Visie

Nieuws

Wageningen onderzoekt veiligheid zeewier voor veevoer


Wageningen University & Research en Wageningen Livestock Research gaan onderzoek doen naar de veiligheid van zeewier als nieuwe grondstof voor veevoer voor melkvee. 
Lees meer
Visie

Nieuws

Nizo ondersteunt zuivelbedrijven bij onderzoek A2-melk


Nizo food research ondersteunt zuivelbedrijven bij onderzoek naar A2-melk. Het instituut kan het gehalte van A2 bèta-caseïne in zuivelproducten vaststellen en bepalen welke impact de…
Lees meer
Visie

Nieuws

Nutri-Score: Danone, Nestlé en AH steunen verplichting


Danone, Nestlé en Albert Heijn behoren tot de groep van veertig voedingsmiddelenbedrijven, supermarkt- en consumentenorganisaties die de EU oproept om het voedselkeuzelogo Nutri-Score verplicht te…
Lees meer
Visie

Nieuws

Inzicht in voedingsmanagement niet-gespeende kalveren


De UGent wil via een enquête meer inzicht krijgen in het belang van het voedingsmanagement van niet-gespeende kalveren op melkveebedrijf.
Lees meer
Visie

Nieuws

Proef met vasthouden grondwater ter voorkoming van droogteschade


Bij maatschap Pijnenborg-Van Kempen in Ysselsteyn wordt een proef gehouden om te onderzoeken of grondwater in het voorjaar langer kan worden vastgehouden. 
Lees meer
Visie

Nieuws

Nieuw Nederlands Weiden: beweidingsysteem in opkomst


Het Nieuw Nederlands Weiden is in opkomst. Het beweidingsysteem resulteert in een hogere melkproductie en goedkoper produceren. 
Lees meer