Het platform voor de Nederlandse en Belgische zuivelindustrie

Achtergrond

Bedrijf

Royal A-ware heeft geen gas meer nodig om mozzarella te maken


Kaasmaken is een ambachtelijk proces dat zich leent voor schaalvergroting. Dat is de basis voor vergaande automatisering en efficiencyverbetering. In de in 2020 geopende mozzarellafabriek…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kansen in nieuwe groeimarkten voor exporteurs van melkpoeders


A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Ikwileerlijkezuivel.nl: Nieuw concept voor zuivel uit Natura 2000-omgeving


Ikwileerlijkezuivel.nl richt zich op melkveehouderijen in de omgeving van Natura2000-gebieden en wil via regionale korte ketens natuurvriendelijke melkveehouderij verwaarden in zuivel voor de consument.
Lees meer
Nieuws

Bedrijf

Minder omzet en winst voor Ausnutria


Ausnutria heeft in de eerste helft van dit jaar 15,1 procent minder omzet behaald; deze daalde naar 517,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat komt uit op…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kaasspecialiteiten van Rouveen zijn relatief prijsvast


A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Nieuws

Bedrijf

Aldi en FrieslandCampina willen zuivelketen verduurzamen


Aldi en FrieslandCampina willen de verduurzaming in de zuivelketen bevorderen. Samen met 43 Nederlandse leden-melkveehouders is het project Kruidenrijk Grasland gestart. In dit project wordt…
Lees meer