Het platform voor de Nederlandse zuivelindustrie

Nieuws

Visie

COP28: Mondiale zuivel wil aanpak klimaat en voedselzekerheid

De mondiale zuivelsector heeft een gezamenlijke verklaring opgesteld voor de aanstaande klimaatconferentie COP28 in Dubai. De sector committeert zich aan de aanpak van klimaatverandering en…
Lees meer
Nieuws

Uitdaging

Zuiveluitdaging komt er weer aan!

De nieuwe editie van de Dutch Dairy Challenge begint in februari 2024. Pioniers  kunnen zich tot 1 december opgeven voor deze Nederlandse zuiveluitdaging. Ze worden…
Lees meer
Nieuws

Visie

'Meetmethode uitstoot broeikasgassen voldoet niet'

De wijze waarop de overheid de uitstoot van broeikasgassen rapporteert, doet onvoldoende recht aan de inspanningen van de melkveehouderij om emissies te verminderen. De methode…
Lees meer
Nieuws

Organisatie

ZuivelNL vraagt ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL elk jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld die toepasbaar is in hun bedrijfsvoering.
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Laat meer over aan de mensen in dit gebied’

Bij de komende verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie staat voor de agrarische sector veel op het spel. Wat verlangt de melkveehouderij van de landelijke politiek?
Lees meer
Achtergrond

Visie

Erwin Wunnekink, voorzitter LTO Melkveehouderij: ‘Inperken van veestapel gaat ons helpen’

De melkveehouderij in Nederland is beter af met een georganiseerde en gefaseerde krimp van de veestapel. “Ik denk dat we de doelen zoals we die…
Lees meer