Colofon

ZuivelZicht is een onafhankelijk vak- en nieuwsblad voor de Nederlandse en Belgische zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en -handel, zuivelretail, aanverwante en toeleverende bedrijven). ZuivelZicht besteedt aandacht aan melkveehouderij- en zuivelzaken in de keten.

Zwaartepunten daarbij zijn het EU zuivelbeleid en de consequenties daarvan voor de zuivelketen, ontwikkelingen op de zuivelmarkt, algemene productstrategieën van binnen- en buitenlandse zuivelondernemingen, ontwikkelingen in melk producerende landen, zuivel in het winkelschap, alsmede (zuivel)consumententrends.

Het magazine Zuivelzicht verschijnt twaalf keer per jaar, in een oplage van 1.800 exemplaren.

ZuivelZicht wordt geproduceerd met medewerking van onder andere de Nederlandse Zuivel Organisatie en ZuivelNL.

Redactie

Postbus 93044
2509 AA Den Haag
T 070 2191707
E redactie@zuivelzicht.nl

Hoofdredactie

Bert Kleiboer (waarnemend hoofdredacteur)
E b.kleiboer@zuivelzicht.nl

Redactiemedewerkers

Jeen Akkerman, Ria Besseling, Mathieu Geuskens, Yves De Groote, Sjoerd Hofstee, Hermann-Josef Martin, Bert Westenbrink

Uitgeefteam Persmanager

Wout Schouten (product manager)
Peter Vorstenbosch (uitgever vakmedia)

Contentregie

Jacques Geluk
E j.geluk@zuivelzicht.nl

Advertenties

Frank van Gils
E f.vangils@persmanager.nl
T 06 53888266

Abonnementen

Voor aanvragen abonnement klik hier.
Voor wijzigen abonnement op ZuivelZicht graag contact opnemen met:

Persmanager
T  088 22 666 85
persmanager@mijntijdschrift.com

Vormgeving

Persmanager, Den Haag

Druk

Veldhuis Media