Colofon

ZuivelZicht is een onafhankelijk vak- en nieuwsblad voor de Nederlandse en Belgische zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en -handel, zuivelretail, aanverwante en toeleverende bedrijven). ZuivelZicht besteedt aandacht aan melkveehouderij- en zuivelzaken in de keten.

Zwaartepunten daarbij zijn het EU zuivelbeleid en de consequenties daarvan voor de zuivelketen, ontwikkelingen op de zuivelmarkt, algemene productstrategieën van binnen- en buitenlandse zuivelondernemingen, ontwikkelingen in melk producerende landen, zuivel in het winkelschap, alsmede (zuivel)consumententrends.

Het magazine Zuivelzicht verschijnt twaalf keer per jaar, in een oplage van 1.800 exemplaren.

ZuivelZicht wordt geproduceerd met medewerking van onder andere de Nederlandse Zuivel Organisatie en ZuivelNL.

Redactie

Postbus 93044
2509 AA Den Haag
tel: 070 – 2191707
redactie.zuivelzicht@bdu.nl

Hoofdredactie

René van Buitenen
r.v.buitenen@bdu.nl

Redactiemedewerkers

Jeen Akkerman, Ria Besseling, Yves De Groote, Bert Kleiboer, Hermann-Josef Martin, Bert Westenbrink

Contentregie

Albert Schuurman

Advertenties

Accountmanager
Hielke van der Werf: h.v.d.werf@bdu.nl
020 5736056

Abonnementen

Voor aanvragen/wijzigen abonnement op ZuivelZicht
Telefoon: 0342 494882
E-mail: abonnementen@bdu.nl
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum is opgezegd bij de abonnementenservice. Zakelijke abonnementen worden niet tussentijds beëindigd.

Uitgeefteam BDUvakmedia

Corina Kuipers (uitgever)
Ron van de Hoef (salesmanager)
Peter Vorstenbosch (hoofd content)

Vormgeving

Giesbers Communicatie Groep, Velp

Druk

Vellendrukkerij BDU, Barneveld