Colofon

ZuivelZicht is een onafhankelijk vak- en nieuwsblad voor de Nederlandse en Belgische zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en -handel, zuivelretail, aanverwante en toeleverende bedrijven). ZuivelZicht besteedt aandacht aan melkveehouderij- en zuivelzaken in de keten.

Zwaartepunten daarbij zijn het EU zuivelbeleid en de consequenties daarvan voor de zuivelketen, ontwikkelingen op de zuivelmarkt, algemene productstrategieën van binnen- en buitenlandse zuivelondernemingen, ontwikkelingen in melk producerende landen, zuivel in het winkelschap, alsmede (zuivel)consumententrends.

Het magazine Zuivelzicht verschijnt twaalf keer per jaar, in een oplage van 1.800 exemplaren.

ZuivelZicht wordt geproduceerd met medewerking van onder andere de Nederlandse Zuivel Organisatie en ZuivelNL.

Redactie

Postbus 93044
2509 AA Den Haag
T 070 2191707
E redactie.zuivelzicht@bdu.nl

Hoofdredactie

René van Buitenen
r.v.buitenen@bdu.nl

Redactiemedewerkers

Jeen Akkerman, Ria Besseling, Yves De Groote, Bert Kleiboer, Hermann-Josef Martin, Bert Westenbrink

Uitgeefteam BDUvakmedia

Peter Vorstenbosch (uitgever vakmedia)
Martin ten Hoven (salescoördinator)

Contentregie

Albert Schuurman

Advertenties

Hielke van der Werf
E h.v.d.werf@bdu.nl
T 06 31958305

Abonnementen

Voor aanvragen abonnement klik hier.
Voor wijzigen abonnement op ZuivelZicht graag contact opnemen met:
service@bdu.nl
T 0342 494882

Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum is opgezegd bij de abonnementenservice. Zakelijke abonnementen worden niet tussentijds beëindigd.

Vormgeving

GiesbersRetail, Duiven

Druk

Vellendrukkerij BDU, Barneveld