Colofon

ZuivelZicht is een onafhankelijk vak- en nieuwsblad voor de Nederlandse zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en -handel, zuivelretail, aanverwante en toeleverende bedrijven). ZuivelZicht besteedt aandacht aan melkveehouderij- en zuivelzaken in de keten.

Zwaartepunten daarbij zijn het EU zuivelbeleid en de consequenties daarvan voor de zuivelketen, ontwikkelingen op de zuivelmarkt, algemene productstrategieën van binnen- en buitenlandse zuivelondernemingen, ontwikkelingen in melk producerende landen, zuivel in het winkelschap, alsmede (zuivel)consumententrends.

Het magazine Zuivelzicht verschijnt twaalf keer per jaar, in een oplage van 1.800 exemplaren.

ZuivelZicht wordt geproduceerd in samenwerking met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Redactie
Postbus 93044
2509 AA Den Haag
T 070 2191707
E redactie@zuivelzicht.nl

Hoofdredactie
Bert Kleiboer (waarnemend hoofdredacteur)
E b.kleiboer@zuivelzicht.nl

Redactiemedewerkers
Jeen Akkerman, Ria Besseling, Mathieu Geuskens, Yves De Groote, Sjoerd Hofstee, Hermann-Josef Martin, Bert Westenbrink

Persmanager
Productmanager
Wout Schouten

Content management
Jacques Geluk
E j.geluk@zuivelzicht.nl

Advertenties
Frank van Gils
E f.vangils@persmanager.nl
T 06 53888266

Abonnementen
Voor aanvragen abonnement klik hier.
Voor wijzigen abonnement op ZuivelZicht graag contact opnemen met:

T  088 22 666 85
persmanager@mijntijdschrift.com

Vormgeving
Persmanager, Den Haag

Druk
Veldhuis Media