Het platform voor de Nederlandse zuivelindustrie

Nieuws

Organisatie

Nieuwe nationale sensoronderzoekslocatie stalemissie melkvee

De agrarische sector en overheden streven naar een verschuiving van middel- naar doelsturing in het beleid. Dit vereist betrouwbare meetketens. Met de steeds verdere ontwikkeling…
Lees meer
Nieuws

Bedrijf

Zuivelmerk Milram nieuw in Nederland en meteen genomineerd

DMK Group, één van Europa’s grootste zuivelcoöperaties, betreedt de Nederlandse markt. Met haar voornaamste merk Milram biedt DMK een uitgebreid assortiment dat is afgestemd op…
Lees meer
Nieuws

Rabobank presenteert Wereldzuivelkaart

De zuivelhandel groeit tussen 2017 en 2022, maar niet geleidelijk. Ontwikkelingen op het wereldtoneel en veranderende mondialisering beïnvloeden in die periode de zuivelhandelsstromen. De recent…
Lees meer
Nieuws

Visie

COP28: Mondiale zuivel wil aanpak klimaat en voedselzekerheid

De mondiale zuivelsector heeft een gezamenlijke verklaring opgesteld voor de aanstaande klimaatconferentie COP28 in Dubai. De sector committeert zich aan de aanpak van klimaatverandering en…
Lees meer
Nieuws

Uitdaging

Zuiveluitdaging komt er weer aan!

De nieuwe editie van de Dutch Dairy Challenge begint in februari 2024. Pioniers  kunnen zich tot 1 december opgeven voor deze Nederlandse zuiveluitdaging. Ze worden…
Lees meer
Nieuws

Visie

'Meetmethode uitstoot broeikasgassen voldoet niet'

De wijze waarop de overheid de uitstoot van broeikasgassen rapporteert, doet onvoldoende recht aan de inspanningen van de melkveehouderij om emissies te verminderen. De methode…
Lees meer