Achtergrond

Achtergrond

Bedrijf

100-jarig Buisman blijft meebewegen met veranderende markt


Opslagbedrijf en melkpoederverwerker Buisman Zwolle wist in zijn honderdjarige geschiedenis mee te bewegen met grote veranderingen. “Als er beweging is in de markt, krijgen wij…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Verschuiving in kaasexport: Consument gaat voor goedkoper alternatief


A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand analyseert het…
Lees meer
Achtergrond

Advertorial

Bedrijf

De Bruin Process Equipment geeft geslaagd visitekaartje af


De Bruin Process Equipment heeft met het leveren van tanks voor zuivelfabriek ­Meierei Barmstedt in Neumünster een geslaagd visitekaartje afgegeven wat betreft het ­bouwen van…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Melkveebedrijven moeten recycling opnieuw uitvinden’


Pieter van der Valk is naast melkveehouder ook ondernemer in Agri-cycling, het coöperatieve initiatief voor het omzetten van groen restmateriaal naar compost. Deze recycling geeft…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

De Graafstroom-directeur Raymond Noordermeer: ’Ons merk is ons uithangbord’


Hoewel Zuivelfabriek De Graafstroom produceert voor derden onder private label, wint het bedrijf met zijn eigen merkkaas de ene onderscheiding na de andere. De kaasmaker…
Lees meer
Achtergrond

Markt

FrieslandCampina winnaar van het eerste halfjaar van 2022


A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. De analyse van deze…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Voor de transitie heb je jonge melkveehouders nodig die in de toekomst geloven’


Om jonge melkveehouders perspectief te bieden, moet de overheid een beleid voor de lange termijn voeren. Alleen dan is er een basis voor innovatie en…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Sybren Attema: ‘De sector heeft een integrale stikstofaanpak nodig’


Sybren Attema trad aan als coöperatievoorzitter bij FrieslandCampina in een periode van verdeeldheid. Onder zijn leiding wil FrieslandCampina met een nieuwe coöperatieve koers de kracht…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Royal A-ware heeft geen gas meer nodig om mozzarella te maken


Kaasmaken is een ambachtelijk proces dat zich leent voor schaalvergroting. Dat is de basis voor vergaande automatisering en efficiencyverbetering. In de in 2020 geopende mozzarellafabriek…
Lees meer