Achtergrond

Achtergrond

Bedrijf

Royal A-ware heeft geen gas meer nodig om mozzarella te maken


Kaasmaken is een ambachtelijk proces dat zich leent voor schaalvergroting. Dat is de basis voor vergaande automatisering en efficiencyverbetering. In de in 2020 geopende mozzarellafabriek…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kansen in nieuwe groeimarkten voor exporteurs van melkpoeders


A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Ikwileerlijkezuivel.nl: Nieuw concept voor zuivel uit Natura 2000-omgeving


Ikwileerlijkezuivel.nl richt zich op melkveehouderijen in de omgeving van Natura2000-gebieden en wil via regionale korte ketens natuurvriendelijke melkveehouderij verwaarden in zuivel voor de consument.
Lees meer
Achtergrond

Markt

Kaasspecialiteiten van Rouveen zijn relatief prijsvast


A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer
Achtergrond

Bedrijf

Topman Ingo Müller van DMK: ‘Klimaatverandering is onze grootste uitdaging’


De onzekerheden in de snel veranderende wereld maken het zuivelbedrijven bepaald niet makkelijk. Dat stelt Ingo Müller, ceo van de DMK Group. Hij noemt het…
Lees meer
Achtergrond

Visie

‘Er is stilaan een oorlog om de melk aan de gang’


De Belgische coöperatie Milcobel is terug, na een moeilijke periode waarin veel leden uit onvrede vertrokken. Met een verbeterde prijs voor melk en ambities voor…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Belgische zuivel vreest gevolgen krimp melkaanbod


Het zijn turbulente tijden voor bedrijven die actief zijn in zuivel. Het meest opvallend is de stijgende melkprijs. De gemiddelde uitbetaalde melkprijs bedroeg in 2021…
Lees meer
Achtergrond

Visie

Project Mootopia: emissies boerenerf halveren in tweeënhalf jaar


Het is tijd om echt stappen te zetten op het gebied van emissiereducties op het boerenerf, redeneert ijsmaker Ben & Jerry’s. Om die reden is…
Lees meer
Achtergrond

Markt

Wisselende winstgevendheid plantaardige zuivelalternatieven


A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het…
Lees meer