Zuivel in Zicht 2023

Zuivel in Zicht is de jaarlijkse weerslag van de veranderingen in de zuivelsector. Onder invloed van gewijzigde omstandigheden in de markt en de maatschappij verleggen ondernemingen hun koers. Hevige prijsschommelingen dwingen ondernemers soms tot radicaal andere keuzes. Maar ook de visie die bedrijven ontwikkelen om hun productie verder te verduurzamen leidt, steeds vaker tot aanpassingen in de bedrijfsvoering. De uitstekende uitgangspositie van de bedrijfstak is daarbij een groot pluspunt. Melkveehouderij en zuivelindustrie zijn samen goed voor tienduizenden banen en miljarden euro’s aan omzet. Zij zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en spelen een voorname rol in het maatschappelijk debat over hoe ons voedsel tot stand komt. 

Zuivel in Zicht biedt een handzaam overzicht van de meest actuele gegevens van de zuivelketen.
Kijk hier voor Zuivel in Zicht 2023.