Lely en ZLTO beginnen proef met CO₂-vastlegging in Nederlandse bodem

‹ Terug naar overzicht

Lely en ZLTO beginnen proef met CO₂-vastlegging in Nederlandse bodem

Geplaatst op:

De aftrap van een pilot van Lely en ZLTO gericht op CO₂-vastlegging in de Nederlandse bodem heeft 17 januari plaatsgevonden. Drie boeren hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend en gaan hiermee gedurende zeven jaar  aan de slag.

 

De broers Jaap Jan (r) en Henk Ras uit Den Bommel doen samen met twee andere melkveehouders mee. Hier in een perceel met groenbemesters, één van de maatregelen die ze nemen om extra koolstof vast te leggen. Foto: ZLTO

Met de proef willen Lely en ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) Nederlandse boeren stimuleren meer in te zetten op CO₂-vastlegging in de bodem. Ook wordt onderzocht hoe dit een schaalbaar model kan zijn voor de agrarische sector wereldwijd. CO₂-vastlegging in de bodem, ook wel ‘carbon farming’ genoemd, heeft een positief effect op de bodem. Het organische stofgehalte in de bodem stijgt, waardoor het bodemleven diverser en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem groter wordt. De deelnemende boeren ontvangen van Lely een financiële vergoeding per ton vastgelegde CO₂.

Door de financiële impuls kunnen de melkveehouders duurzame stappen maken op hun erf. “De pilot met ZLTO is een nieuwe stap richting onze ambitie de melkveehouderij te ondersteunen en faciliteren om te verduurzamen. Naast dit project met ZLTO onderzoekt Lely met ‘Valuta voor Veen’ de mogelijkheden voor een proef met CO₂-vastlegging in veengronden. “Uiteindelijk streven we naar een duurzame melkveehouderij, met een lagere milieu-impact, om bij te dragen aan een toekomstbestendig model voor de agrarische sector”,  vertelt Tanja Roeleveld, hoofd duurzaamheid bij Lely.

Zand, löss en klei

De pilot met ZLTO is gericht op zand, löss en kleigronden. Deze organisatie heeft voor iedere boer een specifiek plan gemaakt per perceel met de te nemen managementaanpassingen. ZLTO laat een nulmeting bodemkoolstof uitvoeren en controleert vervolgens elk jaar of de boeren de afgesproken maatregelen hebben uitgevoerd. Over zeven jaar heeft de eindmeting plaats en wordt het proefproject afgerond. “De boer zorgt door koolstofvastlegging in zijn bodem voor een directe vermindering van CO₂ in de atmosfeer. De hele wereld zoekt naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems. Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof vast te leggen om hiermee een concrete bijdrage te leveren aan deze grote maatschappelijke uitdaging”, aldus Kathleen Goense, algemeen directeur ZLTO.

Koolstofboeren

Meer bedrijven kunnen investeren in een koolstofvastleggingsproject in de buurt. Akkerbouwers en melkveehouders staan klaar om CO₂ uit de lucht te halen en langdurig vast te leggen in de bodem. Zo helpen koolstofboeren bedrijven op weg naar een klimaatpositieve toekomst. Hier kun je meer lezen over Go2 Positive.