Arla-melkveehouders krijgen duurzaamheidsvergoeding

‹ Terug naar overzicht

Arla-melkveehouders krijgen duurzaamheidsvergoeding

Geplaatst op:

Coöperatieleden van Arla Foods, die bepaalde duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren op hun bedrijf, ontvangen vanaf vandaag een hogere prijs voor hun melk. Arla Foods betaalt voor het eerst de maandelijkse duurzaamheidsvergoeding aan melkveehouders om klimaatactiviteiten en andere duurzaamheidsinspanningen op hun boerderijen te belonen. Arla-melkveehouders hebben meer maatregelen genomen dan in eerste instantie voorspeld. Op basis van de huidige cijfers zal Arla Foods tot eind 2030 in totaal 2,2 miljard euro uitkeren voor de duurzaamheidsinspanningen van zijn coöperatieleden.

Foto: Arla Foods
In het najaar van 2022 heeft Arla Foods zijn nieuwe duurzaamheidsvergoedingsmodel geïntrodueerd en ontwikkeld in samenspraak met de coöperatieleden. Dit model beloont hen voor klimaat- en milieubevorderende initiatieven en bouwt onder andere voort op de gegevens die sinds 2019 zijn verkregen uit de Klimaatcheck. Het model weerspiegelt het op wetenschap gebaseerde plan van Arla Foods om reductiedoelstellingen te bereiken die voldoen aan de criteria van het ‘Science Based Targets Initiative’ voor ambitieuze waardeketendoelen. Met als doel  tegen 2030 30 procent CO2-emissies op de boerderij te hebben gereduceerd en in 2050 netto klimaatneutraal te zijn.

Puntgevende onderdelen

Op basis van de maatregelen die de grootste impact kunnen hebben, is een systeem ontwikkeld met 19 puntgevende onderdelen – zoals voer- en eiwitefficiëntie, mestverwerking, duurzaam voer, hernieuwbare elektriciteit en landgebruik. Het puntensysteem wordt gebruikt om de duurzaamheidsinitiatieven van Arla-melkveehouders te belonen. Coöperatieleden kunnen vooralsnog tot 80 punten verdienen. De maatregelen die het positiefste effect hebben op duurzaamheid leveren de meeste punten op en de hoogste financiële vergoeding. De verwachting is dat de komende jaren nog meer punten worden toegevoegd naarmate nieuwe op wetenschap gebaseerde kennis en technologieën beschikbaar komen.

Eerste uitbetaling

Arla Foods is begonnen met het uitbetalen van de nieuwe maandelijkse duurzaamheidsvergoeding, op basis van de gegevens van juli 2023. Arla-melkveehouders die de meeste initiatieven doorvoeren voor klimaat en milieu ontvangen de hoogste prijs voor hun melk. Op deze manier zijn consumenten ervan verzekerd dat een deel van de prijs die zij betalen voor de producten van Arla Foods bijdraagt aan het belonen en motiveren van een snellere transitie naar een duurzamere melkveehouderij.

Arla Foods heeft jaarlijks tot 500 miljoen euro uitgetrokken om leden te belonen en te motiveren voor hun duurzaamheidsinspanningen. Daarvan gebruikt de zuivelcoöperatie nu 300 miljoen euro. De hoogte van de vergoeding hangt af van de inspanningen van de individuele coöperatieleden en het behaald aantal punten. Voor elk punt dat de boeren verdienen, betaalt Arla Foods 0,03 eurocent per kilogram melk bovenop de eurocent voor het indienen van de Klimaatcheck-gegevens. Op basis van de huidige puntenscore betaalt Arla Foods tot eind 2030 in totaal minimaal 2,2 miljard euro voor duurzaamheidsactiviteiten op de boerderij.

‘Mijlpaal’

Voor Mark Boot, directeur van Arla Foods Nederland, markeert de eerste uitkering van de duurzaamheidsvergoeding een bijzondere dag: “‘De uitbetaling van de duurzaamheidsvergoeding is een mijlpaal in onze duurzaamheidsstrategie. Ik bedank onze leden voor hun enorme betrokkenheid. Nu betalen duurzaamheidsactiviteiten zich ook financieel terug voor de bedrijven. Dankzij Arla Foods’ unieke puntensysteem kunnen wij onze melkveehouders belonen voor hun inspanningen. Tegelijkertijd motiveren we onze melkveehouders om de maatregelen te nemen die nodig zijn om als coöperatie onze ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen behalen.”

Van 2021 tot 2022 daalde de totale CO2-uitstoot van Arla Foods per kilogram melk met 2,4 procent. Dat blijkt uit gegevens van Arla Foods’ Klimaatcheck op de boerderijen. Arla-melkveehouders hebben onder andere efficiënter voer geproduceerd en gebruikt, minder kunstmest gebruikt, hun mestopslag verbeterd, het energieverbruik verminderd en zijn overgestapt op meer hernieuwbare elektriciteit.

Voorspelling

Tijdens de introductie van het duurzaamheidsvergoedingsmodel, was de voorspelling van Arla Foods dat de coöperatieleden in het nieuwe puntensysteem gemiddeld 39 punten zouden halen van de mogelijke 80. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat de gemiddelde Arla-melkveehouder 48 punten heeft behaald op basis van de initiatieven die eind juni 2023 zijn geregistreerd. De 48 punten betekenen dat Arla Foods in zeven landen gemiddeld 1,44 eurocent per kilogram melk uitkeert aan haar leden via de duurzaamheidsvergoeding.
Daarbovenop komt 1 eurocent per kilo melk voor het aanleveren van de Klimaatcheck-gegevens die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de duurzaamheidsvergoeding. Voor een gemiddelde Arla-boerderij met een jaarlijkse melkproductie van 1,6 miljoen kilogram komt 2,44 eurocent in totaal overeen met bijna 40.000 euro per jaar. De maandelijkse duurzaamheidsvergoeding wordt elk kwartaal bijgewerkt en het totale jaarlijkse bedrag is afhankelijk van of de coöperatieleden de duurzaamheidsinitiatieven op elk bedrijf en het totale melkvolume in Arla Foods behouden.