Milcobel sluit jaar af met competitieve melkprijs en solide resultaat

‹ Terug naar overzicht

Milcobel sluit jaar af met competitieve melkprijs en solide resultaat

Geplaatst op:

Bovenop een recordhoge melkprijs voor de leden-melkveehouders, heeft Milcobel in 2022 een omzetgroei van 19 procent en een nettowinst van € 4,4 miljoen behaald. Voor het eerst sinds jaren heeft de Belgische zuivelcoöperatie een bovengemiddelde melkprijs gerealiseerd. De solvabiliteit is gestegen van 26,2 naar 26,4 procent. Milcobel blijft ook dit jaar investeren om het bedrijf verder toekomstbestendig te maken. Met onder andere een investering van € 20 miljoen voor een ultrafiltratie-installatie in de site in Langemark in het kader van het partnerschap met Arla Foods Ingredients.

Foto Milcobel

Milcobel heeft voor de leden-melkveehouders een historisch hoge en bovengemiddelde melkprijs van gemiddeld € 55,7/hl gerealiseerd. Dat is een stijging van 50,9 procent ten opzichte van 2021, inclusief premies voor kwaliteit, hoeveelheid en duurzaamheid. De maximale duurzaamheidspremie is verhoogd van 0,50 naar 1 euro per 100 liter geleverde melk als stimulans voor het inzetten op duurzame initiatieven. Dankzij het goede resultaat, garandeert Milcobel zijn leden een coöperatieve teruggave (nabetaling) van €0,35 per 100 liter geleverde melk. Aan de Algemene Vergadering wordt opnieuw een dividend van 4 procent ter goedkeuring voorgelegd.

De coöperatieve teruggave van € 0,35/100 liter zal aangewend worden om de jaarlijkse kapitaalsopbouw voor de leden in te vullen. De kapitaalsverplichting van de leden voor 2023 wordt hiertoe ook beperkt. Dit jaar dient dus  geen extra kapitaal meer volstort te worden. Daarmee past de Raad van Bestuur in de praktijk  toe wat die ook voorstelt voor de statutenwijziging van 2023. De coöperatie werkt immers aan een voorstel waarbij de jaarlijkse kapitaalsinbreng van de leden effectief beperkt wordt tot de coöperatieve teruggave.

Omzetgroei en winst bovenop hoge melkprijs

Milcobel heeft in 2022 een omzet van 1,36 miljard euro gerealiseerd, een stijging van 19 procent ten opzichte van 2021. Dit is te danken aan de historisch hoge zuivelnoteringen op de internationale zuivelmarkten in de eerste drie kwartalen van het jaar. Ook de prijsverhogingen in de business units Milcobel Consumer Products en Ysco in de tweede helft van het jaar werken daaraan mee. Vooral de afdeling Milcobel Premium Ingredients heeft weten mee te profiteren van deze hausse op de markt.

De geconsolideerde nettowinst in 2022 is 4,4 miljoen euro bovenop de historisch hoge melkprijs. Door de hoge inflatie en sterk gestegen grondstof- en energieprijzen zijn de marges in Ysco en Milcobel Consumer Products onder druk komen te staan. In deze divisies zijn de sterk gestegen kosten niet volledig door te berekenen aan de klanten. Beide afdelingen werken met langere termijncontracten met retailers, en kunnen minder flexibel inspelen op de veranderende realiteit.

Evolutie op de zuivelmarkt

Terwijl in de eerste helft van het jaar de zuivelnotering voor ingrediënten recordhoogtes hebben bereikt, is in september de piek bereikt. Het laatste kwartaal is gekenmerkt door een snelle en sterke daling van de noteringen. In 2022 heeft Milcobel zijn melkverwerking constant kunnen houden.

Feniks strategie en besparingsplan

Ook in 2022 is Milcobel werk gaan maken van de Feniks strategie, een doorgedreven bedrijfstransformatie gericht op toegevoegde waarde en het Compass-besparingsplan. De ambitie  tegen 2025 € 53 miljoen netto te besparen, is eind 2022 bereikt. Het Compass-programma is daarmee afgerond. Verbeteracties worden nu verdergezet via de programma’s rond continu verbeteren die in alle sites lopen en  tot verdere efficiëntiewinst en kostenbesparingen zullen leiden.

Milcobel gaat verder op de ingeslagen weg. Met een gediversifieerd productportfolio blijft de coöperatie zich inzetten om maximaal waarde uit de markt te halen en een zo sterk mogelijke bovengemiddelde melkprijs voor haar leden-melkveehouders te kunnen realiseren. ​ Ook het aangekondigde partnerschap met Arla Foods Ingredients voor de valorisatie van wei zal hiertoe bijdragen, vanaf het eerste kwartaal 2024. ​ Milcobel blijft met de Feniksstrategie werken op een klantgerichte organisatie, die financieel en operationeel slagkrachtig is, met een sterke bedrijfscultuur en bestuur. Op die manier realiseert het een win-win-win, voor zijn medewerkers, leden-coöperanten en klanten.