Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij uitgebreid

‹ Terug naar overzicht

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij uitgebreid

Geplaatst op:

Na uitbreiding en opschaling in 2022 kunnen tot en met 2024 700 ondernemers uit heel Brabant deelnemen aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij  (BBM). Voortaan is bovendien het mogelijk vijf in plaats van drie jaar gebruik te maken van de regeling als beloning voor aantoonbare verduurzaming.

 

De provincie Noord-Brabant stelt, met financiering door het ministerie van LNV, 13,5 miljoen euro beschikbaar. Inmiddels werken ruim 350 melkveehouders met de BBM. Dat zijn er zo’n 160 meer dan bij de start van het project in 2020. Aan de deelnemers is vorig jaar voor het eerst een beloning uitgekeerd op basis van hun prestaties op 13 indicatoren. Det instrument dat nu is uitgerold in de hele provincie is begonnen als pilot van het project Brabants Bodem in Van Gogh Nationaal Park.

Biodiversiteit versterken

De methodiek van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij draagt bij aan het versterken van de biodiversiteit bij de deelnemende bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek door Aequator Groen & Ruimte onder 191 deelnemers. De beloning en persoonlijke begeleiding zorgen er tevens voor dat ondernemers bewuster en actiever inzetten op verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Deelnemers beoordelen de methodiek met een 7,5 gemiddeld. In de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij werken  agrarische natuurcollectieven samen die de deelnemers begeleiden en zijn waterschappen, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, ZLTO en het ministerie van LNV betrokken.

Aanmelden

Dit jaar kunnen nog 150 ondernemers beginnen met de BBM. Melkveehouders die zich willen aanmelden kunnen klikken voor meer informatie. Dit jaar wordt ook de  uitbreiding naar 700 melkveehouders in heel Brabant voorbereid.