FrieslandCampina-garantieprijs boerderijmelk: 43,25 euro in juli

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina-garantieprijs boerderijmelk: 43,25 euro in juli

Geplaatst op:

In juli blijft de garantieprijs van FrieslandCampina per 100 kilogram boerderijmelk ten opzichte van juni onveranderd op 43,25 euro. De prijs is inclusief een correctie als gevolg van te laag ingeschatte boerderijmelkprijzen van referentiebedrijven in de voorgaande periode.

De zuivelmarkt wordt momenteel gekenmerkt door een afnemende groei van het aanbod en een matige vraag. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige richting van de markt is de verwachting dat de referentiebedrijven hun boerderijmelkprijzen stabiel zullen houden. De gemiddelde garantieprijs voor boerderijmelk in 2023 tot en met juli bedraagt in Nederland 48,71 euro per 100 kilogram melk. FrieslandCampina meldt op zijn website dat zijn garantieprijs voor boerderijmelk wordt uitbetaald in de melkcomponenten eiwit, vet en lactose in een vaste verhouding van 6:4:0. De garantieprijs wordt gepubliceerd per 100 kilogram melk, bij 3,58% eiwit, 4,45% vet en 4,54% lactose, exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 925.000 kilogram melk op jaarbasis. Deze maand is de eiwitwaarde 660,64 euro en de vetwaarde 440,43 euro per 100 kilogram boerderijmelk.

De garantieprijs

De garantieprijs is de prijs die de onderneming gegarandeerd aan leden-melkveehouders betaalt voor de geleverde boerderijmelk. Deze prijs komt overeen met de gemiddelde prijzen voor boerderijmelk van een aantal zuivelbedrijven in Noordwest-Europa, inclusief nabetaling, reservering op naam, seizoenstoeslagen, hoeveelheidstoeslagen, maximale kwaliteitstoeslagen en coöperatieve toeslagen en inhoudingen. Op basis van de maandelijkse garantieprijs ontvangt een lid-melkveehouder melkgeld. Dat is gebaseerd op de hoeveelheid en het eiwit-, vet- en lactosegehalte van de door de melkveehouder geleverde melk. Het verschil tussen garantieprijs en melkgeld ontstaat door verrekening van vaste kosten, en eventuele toeslagen of inhoudingen. In 2023 bedragen de vaste kosten van reguliere bedrijven 0,20 euro per 100 kilogram geleverde boerderijmelk.

Biologische boerderijmelk

In juli blijft de garantieprijs voor 100 kilogram biologische boerderijmelk van FrieslandCampina ten opzichte van juni onveranderd op 56,00 euro. Hoewel sprake is van een overaanbod aan biologische boerderijmelk, is de verwachting dat de referentieondernemingen hun prijzen nagenoeg gelijk houden. De gemiddelde garantieprijs voor biologische boerderijmelk in 2023 tot en met juli bedraagt 60,07 euro per 100 kilogram melk.

Foto: Jacques Geluk