Arla Foods Nederland sluit uitdagend 2022 positief af

‹ Terug naar overzicht

Arla Foods Nederland sluit uitdagend 2022 positief af

Geplaatst op:

Ondanks hoge inflatie, prijsstijgingen om kosten te dekken en uitdagingen in de toeleveringsketen, sluit Arla Foods Nederland 2022 af met groene cijfers. De volumegroei van de strategische merken van de marktcluster Arla Foods Nederland, België en Frankrijk komt uit op 1,3% vergeleken met 8,4% in 2021. De merken Arla Lactofree, Arla Skyr, Melkunie PROTEIN, Lurpak en Starbucks zorgen voor omzetgroei.

 

Arla Nederland, België en Frankrijk voeren prijsstijgingen door in 2022. Daardoor kunnen aangesloten melkveehouders de sterke kostenstijgingen dekken. Ook andere inflatie-gerelateerde kosten in de toeleveringsketen zijn daardoor op te vangen. De strategische merken Melkunie PROTEIN, Starbucks, Lurpak en Arla Pro realiseren samen een omzetgroei die bijdraagt aan een stijging van de totale omzet voor de hele cluster. Van 360 miljoen euro naar 443 miljoen euro. De omzetgroei in België is voornamelijk gedreven door de merken Arla en Melkunie en in Frankrijk door Arla Pro. Met haar merken in dagverse zuivel levert Arla Foods Nederland in 2022 de grootste groeibijdrage van alle ‘branded’ leveranciers. Detailhandelpartners hebben Arla Foods Nederland vorig jaar voor de achtste keer op rij verkozen tot nummer één leverancier in het klanttevredenheidsonderzoek van Advantage Group.

Op zoek naar meer leden-melkveehouders

Met het oog op de aanhoudende groei, is Arla Foods Nederland ook in 2023 op zoek naar leden-melkveehouders, die weidemelk aan de zuivelcoöperatie kunnen leveren.  Het marktaandeel van Arla Foods Nederland, marktleider in biologische zuivel, lactosevrije zuivel en ijskoffie, is in het Nederlandse supermarktkanaal gestegen naar 11%. Dit is voornamelijk gedreven door een solide eerste halfjaar. De omzet van moedermerk Arla is met 1,4% hoger dan in 2021. Dit grotendeels dankzij positieve ontwikkelingen van de onderliggende merken Arla Skyr (+14,2%)  en Arla Lactofree (+10,3%). Arla biologisch noteert over 2022 een omzetdaling van 9,3%. Dat komt hoofdzakelijk door uitdagingen in de toeleveringsketen. Melkunie-concept PROTEIN laat een omzetgroei van 63,5% zien ten opzichte van 2021. Daardoor neemt de omzet van het merk Melkunie (waaronder ook dagverse melk, yoghurt en vla) met 11,5% is toe. Net als in 2021 kent het merk Starbucks een sterk jaar: de omzet stijgt in 2022 met 34,2% ten opzichte van een jaar eerder. Ook de omzet van Lurpak groeit met 38,3% ten opzichte van 2021, die van Castello met 30,1%.

Internationale resultaten

In 2022 behoudt de zuivelcoöperatie haar solide financiële positie in een uitdagende markt. Door de afnemende wereldwijde melkaanvoer in combinatie met een constante vraag stijgen de prijzen naar recordhoogtes. Gedreven door grondstoffenprijzen en stevige bedrijfsactiviteiten wordt een verhoging van de melkprijs doorgevoerd. Ook wereldwijd groeit Arla Foods het afgelopen jaar. De groepsomzet stijgt met 23,2% naar 13,8 miljard euro (tegenover 11,2 miljard euro in 2021 en 10,6 miljard euro in 2020). De groei van de strategische merkomzet van Arla Foods daalt in 2022 met 3,2%.

Vooruitblik 2023

Arla Foods verwacht dat hoge inflatie en volatiliteit het bedrijf in 2023 blijven beïnvloeden. Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de wereldwijde zuivelmarkt zal in de loop van dit jaar volgens het bedrijf herstellen. De verwachte groepsomzet voor 2023 ligt tussen 13,6 en 14,2 miljard euro en het verwachte nettowinstaandeel tussen 2,8% en 3,2%. In 2023 zet Arla Foods Nederland in op een verdere groei van de merken, het versnellen van de groei van e-commerce en het digitale kanaal en de continue verduurzaming van de keten. Het door Arla Foods geïntroduceerde ‘Sustainability Incentive Model’ draagt op boerderijniveau bij aan de verduurzaming. Het duurzaamheidsvergoedingsmodel beloont Arla-melkveehouders vanaf augustus 2023 voor broeikasgasemissieverlaging en initiatieven die bijdragen aan biodiversiteitsherstel.