Hoge melkprijzen stuwen inkomsten Vlaams melkveebedrijf

‹ Terug naar overzicht

Hoge melkprijzen stuwen inkomsten Vlaams melkveebedrijf

Geplaatst op:

Dankzij de hoge melkprijs van vorig jaar is de beschikbare ‘cashflow’ van een gemiddeld Vlaams melkveebedrijf gestegen van gemiddeld 10 cent per liter de afgelopen zes jaar naar 22 cent. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van de bank KBC.

De cijfers bevestigen volgens de bank dat de inkomsten de uitgaven vorig jaar ruim hebben overstegen in de melkveehouderij. De ‘cashflow’ – het verschil tussen de reële inkomsten en uitgaven – is de laatste maanden van 2022 weer licht teruggelopen. Deze ontwikkeling zal zich vermoedelijk voortzetten in de volgende maanden, meldt VILT, het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw op zijn website. In het crisisjaar 2015-2016 zijn voor het laatst negatieve ‘cashflows’ genoteerd in de melkveehouderij. Het laagste rentabiliteitsniveau is gemeten in de zomer van 2020 (gemiddeld beschikbare ‘cashflow’ 2 cent per liter), als gevolg van de coronacrisis en logistieke verstoringen.

Continue stijging

Sinds de zomer van 2021 tot oktober 2022 is een continue stijging van de melkprijs. Gemiddeld is in de sector een beschikbare ‘cashflow’ van 22 cent per liter melk over 2022 gerealiseerd “En dat ondanks een sterke stijging van de kosten voor voeders, energie en kunstmeststoffen in dezelfde periode van ongeveer 12 cent per liter”, stelt Jan Leyten, econoom Agro bij KBC.

Uitgaven minder hard omhoog

De gemiddelde uitgaven per liter zijn de afgelopen jaren minder hard gestegen dan de inkomsten. Had een melkveehouder in juli 2020 nog gemiddeld 34 cent uitgaven per liter, in december 2022 was dat 44,5 cent. De inkomsten stegen daarentegen in dezelfde periode van 37 cent per liter naar 71 cent. Meer dan 90 procent van de inkomsten op een melkveebedrijf wordt gerealiseerd door de verkoop van melk. De rest bestaat onder meer uit de verkoop van jongvee, reforme koeien (melkkoeien die door ouderdom onvoldoende productief zijn geworden voor de melkveehouderij) en de premies.