Hoge voerkosten blijven rendementsgroei melkveehouderij temperen

‹ Terug naar overzicht

Hoge voerkosten blijven rendementsgroei melkveehouderij temperen

Geplaatst op:

Het begin van de coronacrisis heeft voor de melkveehouderij in Nederland geleid tot een daling van de melkprijzen. Bijna een jaar lang bleven prijzen en rendementen lager dan gemiddeld. Hoge voerkosten zullen ook dit jaar de rendementsgroei temperen, ook al zijn de melkprijzen sinds het tweede kwartaal bovengemiddeld en lijken de kosten voor krachtvoer over hun hoogtepunt heen. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht voor de agrarische sector van ING Research. 

De prijsontwikkeling tussen de concepten voor diverse melkstromen, zoals weidemelk, biologische melk en PlanetProof, loopt steeds verder uiteen. De foodretail biedt via keurmerken extra premies aan boeren die duurzaam hun bedrijf runnen. De aanhoudend hoge zuivelvraag vanuit China en een naar verwachting aantrekkende vraag in binnen- en buitenland naar producten met een hogere marge vanwege de versoepelingen zorgt ervoor dat de prijzen de rest van dit jaar ruim boven die van vorig jaar en rond het langetermijngemiddelde kunnen blijven.

Meer melkveehouders stoppen

Stikstofmaatregelen hebben vorig jaar de melkveestapel – in tegenstelling tot de voorgaande drie jaren – nog niet verminderd. Dit proces zal naar verwachting vanaf volgend jaar en de jaren in gang worden gezet. Meer boeren zullen stoppen door opvolgingsproblemen en omdat schaalvergroting door uitbreiding via salderingen steeds moeilijker wordt gemaakt. Innovaties in voersamenstellingen en duurzame stalsystemen hebben vorig jaar de fosfaatproductie verminderd en deze blijft daarmee ruim onder het EU-plafond. Voor stikstof was deze precies gelijk aan dit maximum, maar minder melkvee zal de komende jaren leiden tot minder uitscheiding.

Hogere voerkosten stemmen somber

Door hogere voerkosten is het zicht op rendementsverbetering somber. Volgend jaar wordt de volumegroei voor de totale agrarische sector naar verwachting nihil. De veehouderij verwacht een daling met circa 2 procent. Het Nederlandse stikstofbeleid zal naar verwachting aangescherpt worden. Dit zal tot een krimpende veestapel en een lagere productie leiden. 

1 procent productiegroei voor agrarische sector 

De agrarische sector is vorig jaar geraakt door de coronacrisis. De productiegroei was volgens ING vrijwel nihil en de prijzen daalden met gemiddeld 5 procent. Dit jaar lijkt gezien de goede start van het jaar met 0,7 procent groei in het eerste kwartaal, een productiegroei van 1 procent haalbaar. Dit is vooral het gevolg van de productiedip een jaar geleden tijdens de eerste lockdown. Volgend jaar zakt de volumegroei voor de totale primaire agrarische sector naar verwachting vanwege het stikstofbeleid echter weer terug naar 0 procent.