NZO: teleurstelling over uitblijven landbouwakkoord

‹ Terug naar overzicht

NZO: teleurstelling over uitblijven landbouwakkoord

Geplaatst op:

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is teleurgesteld over het uitblijven van een landbouwakkoord. De zuivelindustrie is gebaat bij een sterke melkveehouderij, die in staat is te investeren in een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde melkproductie. Een breed gedragen landbouwakkoord met perspectief voor de melkveehouders en de zuivelketen had daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

De NZO heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan de onderhandelingen voor een landbouwakkoord via de sectortafel Melkveehouderij- en Kalverhouderij. De inzet van de zuivelorganisatie is erop gericht ook in de toekomst hoogwaardige, gezonde voedingsmiddelen te kunnen produceren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de sector voldoende kritische massa behoudt en melkveehouders een beter verdienmodel krijgen. Zodat zij samen met de zuivelondernemingen in een internationaal gelijk speelveld de doelstellingen op gebied van milieu en klimaat, biodiversiteit, diergezondheid en dierwelzijn kunnen realiseren, op een wijze die past bij hun bedrijfsvoering.

Gesprek

De komende tijd zullen de zuivelondernemingen zich blijven inzetten voor een sterke zuivelsector die in staat is om de maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. De NZO gaat graag het gesprek aan met partijen die daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Foto: Jacques Geluk