100-jarig Buisman blijft meebewegen met veranderende markt

‹ Terug naar overzicht

100-jarig Buisman blijft meebewegen met veranderende markt

Geplaatst op:

Opslagbedrijf en melkpoederverwerker Buisman Zwolle wist in zijn honderdjarige geschiedenis mee te bewegen met grote veranderingen. “Als er beweging is in de markt, krijgen wij het druk.”

 

Tekst: Bert Kleiboer

André (links) en Almar Buisman verwachten in de export van ­zuigelingenvoeding een verschuiving van eindformule­ringen naar half­fabricaten. (Foto’s: Jaap Schuurman)


Dit jaar is het een eeuw geleden dat scheepsbevrachter Andries Buisman in Zwolle begon met het opslaan en verpakken van grondstoffen voor zijn klanten. Anno 2022 is dat bedrijf uitgegroeid tot een logistiek dienstverlener, bewerker van melkpoeders en producent van zuigelingenvoeding. Onder leiding van André Buisman, kleinzoon van de grondlegger, verwerkt het familiebedrijf meer dan 100.000 ton product. Het grootste deel – 80 procent – is gerelateerd aan melkpoeders. De rest betreft andere foodgrondstoffen. De onderneming biedt werk aan ongeveer 75 mensen. De huidige directeur verwacht binnen enkele jaren de leiding over te dragen op de vierde generatie, in de personen van zonen Almar en Jorim.

Van die honderd jaar is het bedrijf ruim de helft actief in zuivel. Dat begon in de jaren zestig, toen de grootschalige productie van melkpoeder opkwam. Buisman werd groot mede dankzij het toenmalige Europese interventiebeleid. Om de prijzen te ondersteunen nam Brussel poeder uit de markt. Onderdeel van dat beleid was het bewerken (denatureren) van de poeder, zodat deze niet meer geschikt was voor humane levensmiddelen. Andrés vader zag kansen en investeerde in apparatuur voor deze bewerking. 

Oost-Europa

Het denatureren viel in de loop van de jaren tachtig weg, want met de quotering van de melkproductie verdwenen de overschotten. Een decennium later dienden zich echter nieuwe kansen aan. Na de val van de Muur werd de handel met Oost-Europa gestimuleerd. Dat leverde een nieuwe stroom melkpoeder op. ”Handelaren kochten partijen uit landen als Polen, Slowakije, Wit-Rusland en de Baltische staten en wij maakten ze geschikt voor verdere bewerking”, vertelt André. “De melkpoeder was op zich niet slecht, maar er moest wel wat aan gebeuren. De specificaties en de manier waarop het product werd verpakt en geleverd voldeden absoluut niet aan de West-Europese kwaliteitseisen.” 

Ook die productiestroom viel stil. “De kwaliteit van de poeder uit Oost-Europa werd snel beter. Daar hoeven we niet veel meer aan te doen. Wat we wel nog steeds doen, is specifieke mengsels maken voor onze klanten.” Deze groep klanten zijn handelaren die poeders inkopen en opslaan in Zwolle. Zij verkopen deze in mengsels, al of niet aangevuld met specifieke ingrediënten, aan afnemers in de voedingsmiddelenindustrie. “Wij zijn het verlengstuk van onze klanten”, zegt Almar. “We zorgen voor de gevraagde specificatie door grondstoffen te mengen, ingrediënten toe te voegen en het op de juiste manier te verpakken. We regelen ook de afhandeling van de documenten en het verschepen.” 

Als bewerker van grondstoffen zet het familiebedrijf in de jaren 2006 een nieuwe stap: de productie van grondstoffen voor kindervoeding. In 2014 begint het zelfs met een eigen productieafdeling voor zuigelingenvoeding. 

80 procent van de grondstoffen die Buisman verwerkt is gerelateerd aan melkpoeder.

Deze bedient drie soorten klanten, vertelt Almar. De eerste zijn de producenten van de A-merken, die bij Buisman aankloppen voor halffabricaten. “Wij maken mengsels met specifieke ingrediënten waarvoor ze zelf geen ruimte hebben. De tweede groep kindervoedingklanten zijn private label-producenten die op zoek zijn naar een partner die hun product kan verpakken of waarbij ze een deel van hun productie kunnen outsourcen. De derde groep betreft groothandelaren of retailers die worden voorzien van een merk. Buisman produceert onder andere eindformuleringen onder het off-the-shelf-label Nedmill. Almar: “Wij leveren de producten in de consumentenverpakking, de klant regelt de marketing en verzorgt de distributie naar de consument.”

Veranderingen voor Buisman

De geschiedenis van de honderdjarige onderneming leert dat deze telkens weer weet mee te bewegen met grote veranderingen in de markt. Welke grote veranderingen voorzien André en Almar voor de komende jaren?  Een structurele trend zien ze in de export van zuigelingenvoeding. De grootste afnemer, China, streeft naar een grotere zelfvoorzieningsgraad. “Het land blijft een grote importeur van zuivelproducten, maar de vraag naar eindformuleringen zal minder worden”, zegt Almar. “De export zal deels verschuiven naar halffabricaten. Het eindproduct wordt dan lokaal verpakt in consumentenverpakking. Ook in andere Aziatische landen zien we die ontwikkeling. Lokaal afvullen zorgt voor werkgelegenheid en is goedkoper. Vaak zijn invoerheffingen voor een eindproduct ook hoger dan voor grondstoffen.”

Sportvoeding en vegan

De ontwikkeling van nieuwe en hoogwaardige voedingsmiddelen en ingrediënten volgt Buisman ook met belangstelling, al verwacht André voor zijn bedrijf vooralsnog geen grote verschuiving. “Wij maken basisproducten voor sportvoeding, gezondheidsvoeding, ouderenvoeding”, zegt André. “Dat geldt al een aantal jaren als een interessante ontwikkeling, maar ik kan nog niet zeggen dat ’t omhoog knalt. De markt voor zuigelingenvoeding blijft voorlopig veel groter.”

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 11 2022.
Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer
het eerste jaar van maar liefst 25% korting.

Een afwachtende houding hebben vader en zoon Buisman ook ten opzichte van plantaardige alternatieven voor zuivel. “Er is in de markt belangstelling voor vegan en plantbased producten”, zegt Almar. “We kijken er zeker naar, maar vooralsnog blijft die markt beperkt.” André: “Het grootste deel van de consumenten kiest toch voor zuivel. Er moet wel voldoende vraag naar zijn wil het voor ons interessant worden. In die zin zijn we meer een trendvolger dan een trendsetter.”

Uitbreiden opslag

De ontwikkeling van de eigen productie legt beslag op de opslagcapaciteit van het bedrijf. De huidige locatie, waar Buisman sinds 2000 is gevestigd, raakt daardoor vol. De onderneming wil echter ook de oorspronkelijke business versterken – opslaan, mengen en verpakken van grondstoffen voor handelaren. Juist de combinatie typeert Buisman, stelt André. “Er zijn meer bedrijven die melkpoeder mengen en verpakken, maar niet in combinatie met productie van zuigelingenvoeding en ruimte voor grootschalige opslag.” Buisman heeft 3,5 hectare grond gekocht voor een uitbreiding van de opslagruimte. Juist in de huidige volatiele markt is daaraan behoefte, zegt Almar: “Als de markten stabiel zijn, kijkt iedereen de kat uit de boom, maar als er beweging is, krijgen wij het druk.”