FrieslandCampina werft voor coöperatieve basis Vlaanderen

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina werft voor coöperatieve basis Vlaanderen

Geplaatst op:

De Nederlandse coöperatie FrieslandCampina biedt Belgische melkveehouders in de regio Oost- en West-Vlaanderen de mogelijkheid lid te worden. De melk is bestemd voor de zuivelfabriek in Aalter waar sterke Belgische en Europese merken worden geproduceerd. “We willen graag in België een coöperatieve basis vormen om te voldoen aan de groeiende marktvraag”, zegt coöperatievoorzitter Sybren Attema.
(Uit Zuivelzicht nr. 1 2023, publicatiedatum 17 februari 2023)

 

 

Sybren Attema, voorzitter coöperatie FrieslandCampina: “We willen in België een coöperatieve basis vormen om te voldoen aan de groeiende marktvraag.” Foto: Friesland Campina

Tekst: Yves De Groote

In Aalter in de provincie Oost-Vlaanderen produceert het zuivelbedrijf van FrieslandCampina lokale merken zoals Campina, Joyvalle, Cécémel, Fristi en Nutroma, maar ook merken voor de Europese markt, zoals Chocomel en Yazoo. Op een leveranciersbijeenkomst op 21 december is aangekondigd dat melkveehouders uit Oost- en West-Vlaanderen lid kunnen worden van de coöperatie. 98 procent van de leveranciers is in deze twee provincies gevestigd, rondom Aalter. Zowel melkveehouders die nog geen melk leveren aan FrieslandCampina als de huidige leveranciers kunnen lid worden, benadrukt Sybren Attema, voorzitter van de coöperatie FrieslandCampina U.A.

Ambities

Gevraagd naar de ambities in Aalter verwijst Attema naar de strategische roadmap ‘Koers op 2030’, die een jaar geleden is gepresenteerd. Hij noemt drie hoofdlijnen die gelden voor het hele concern. “We willen ook in 2030 en de jaren ervoor met onze melkprijs in de top 3 zitten. Om van blijvende waarde te zijn voor de leden, in de markt en samenleving wil FrieslandCampina zijn omvang behouden. De tweede hoofdlijn is meer aandacht en beter presteren en betalen voor duurzaamheidsinspanningen van onze leden-melkhouders. De derde hoofdlijn is als coöperatie eigenaar zijn en blijven van FrieslandCampina.”

Het antwoord op de ontwikkelingen in het landbouwbeleid (op het vlak van klimaat, stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit) en, als gevolg daarvan, de voorspelde krimp van de melkproductie is volgens Attema bestaande leden te faciliteren om duurzamer te produceren. Daar blijft het niet bij. “Vorig jaar werd ook besloten nieuwe leden toe te laten waardoor we minstens de melkverwerking op concernniveau kunnen behouden. We hebben ook gekeken naar de buitenlandse locaties in Duitsland en België. We zagen de producten die in Aalter worden geproduceerd verder groeien op de Belgische en Europese markt.”

Derde PET-lijn

Vorig jaar heeft de onderneming in Aalter geïnvesteerd in een derde PET-lijn; een jaar later na de installatie van de tweede. Dit sluit aan het duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’ en de ambitie 100 procent recycleerbare of herbruikbare verpakkingen te maken. “Aalter is voor ons erg belangrijk met sterke Belgische en Europese merken. Daarom willen we graag in België een coöperatieve basis vormen om te voldoen aan de marktvraag. De investeringen in de nieuwe verpakkingslijnen bevestigen eens te meer het strategisch belang van de Aalterse site als FrieslandCampina’s Europese draaischijf voor lang houdbare zuiveldranken”, onderstreept Attema.

Acht zekerheden

Om leden aan zich te binnen, heeft FrieslandCampina acht zekerheden opgesteld. 1. toonaangevende melkprijs; 2. gegarandeerde melkafname; 3. focus op de toekomst; 4. belonen voor extra inspanningen; 5. grote, lokaal gewortelde coöperatie; 6. krachtige internationale onderneming; 7. sterke merken en 8. midden in de samenleving.
Attema: “Wij gaan uit van onze eigen kracht en vergelijken ons niet met andere coöperaties of particuliere afnemers.” De melkprijs, de gegarandeerde afname en een beloning voor extra inspanningen zijn voor Attema het belangrijkst. Volgens hem wordt hier nogal eens gemakkelijk voorbijgegaan. “We willen altijd in de top 3 staan van de best betalende zuivelonderneming. Wij staan voor goede inkomsten voor onze melkveehouders. Nu en in de toekomst. Leden kunnen rekenen op een gegarandeerde melkafname voor 10 jaar, mits de melk voldoet aan voorwaarden op het gebied van hygiëne, kwaliteit en duurzaamheid.”

Kwaliteit en duurzaamheid

Beloningen van extra inspanningen hebben betrekking op duurzaamheid. Attema verwijst naar het onlangs vernieuwde kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma ‘Foqus planet’. “We gaan van punten naar munten.” Het programma bestaat aan de ene kant uit basiseisen voor vier thema’s (bedrijf, koe, voer en melk) die gelden voor al onze leden. Dit zijn eisen op het gebied van hygiëne, kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Daarnaast is er ‘Foqus planet’ duurzame ontwikkeling. Hiermee worden onze leden-melkveehouders gestimuleerd hun bedrijf verder te verduurzamen, rekening houdend met de diversiteit van de melkveehouders, legt Attema uit. “We moeten met onze melkveehouderij meer in de samenleving staan, want we moeten ook draagvlak behouden. Diezelfde maatschappij is uiteindelijk ook weer de consument”, merkt Attema op over de achtste zekerheid. “Voor sommige inspanningen moet geïnvesteerd worden, maar FrieslandCampina kan die ook terugverdienen in de markt en dat komt dan weer via extra toeslagen bij de melkveehouders.”