FrieslandCampina winnaar van het eerste halfjaar van 2022

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina winnaar van het eerste halfjaar van 2022

Geplaatst op:

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. De analyse van deze maand betreft de cijfers over het eerste halfjaar van 2022 van enkele grote zuivelverwerkers. 

 

Tekst: Mathieu Geuskens

Grafiek 1. Overzicht ontwikkeling omzet en operationele winst (ebit) H1 2021 – H2 2022.

Met de publicatie van de halfjaarcijfers van vier van de grootste zuivelverwerkers in de wereld wordt het effect van de recente kosteninflaties duidelijk: Arla en Savencia leveren ondanks substantiële maar voornamelijk prijsgedreven groei fors in op de operationele marges, terwijl het Chinese Yili juist een kleine margeverbetering (+0,2 procentpunt) weet te realiseren. FrieslandCampina is de grote winnaar het afgelopen halfjaar: niet alleen realiseert het met 19,4 procent de grootste omzetstijging, gecorrigeerd voor eenmalige kosten weet de coöperatie de operationele marge met maar liefst 4,0 procentpunt te verbeteren.

Grafiek 2. Ontwikkeling omzet (miljoenen euro’s).

Eerst halfjaar: herstel out-of-home

De vier grote zuivelverwerkers zien alle de omzet stijgen in het eerste halfjaar van 2022, waarbij het overgrote deel van de omzetgroei voortkomt uit stijgende prijzen van zuivelproducten. In het geval van Arla dragen prijsstijgingen maar liefst € 970 miljoen bij aan de omzetgroei, aangevuld met € 97 miljoen aan wisselkoerseffecten en slechts beperkt tenietgedaan door een negatief effect van de productmix van € 126 miljoen. De Deens-Zweedse coöperatie ondervindt daarnaast negatieve effecten van de terugloop van vraag in het retailsegment nu alle coronabeperkingen zijn opgeheven. Verder drukt de inflatie in Europa de vraag naar de merkproducten die Arla in de retail voert. Een vergelijkbare trend is zichtbaar bij het Franse Savencia, dat met een omzettoename van 13,0 procent weliswaar fors groeit, maar onder het gemiddelde zit. Net als Arla focust Savencia sterk op merkproducten, specifiek voor kazen in het retailsegment. 

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 10 2022.
Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer
het eerste jaar van maar liefst 25% korting.

FrieslandCampina profiteert juist van de aangetrokken vraag in het out-of-homesegment: meer dan de helft van de omzetgroei komt voort uit de consumenten- en foodservicedivisie. Ook hier speelden prijsstijgingen een belangrijke rol, waarbij FrieslandCampina specifiek de stijging van boterprijzen uitlicht. Met een omzet van € 4,5 miljard in het eerste halfjaar van 2022 is deze divisie met afstand de grootste binnen de coöperatie. 

Grafiek 3. Ontwikkeling operationele winstgevendheid (ebit) als percentage van de omzet.

Met een krimpende melkplas en stijgende kosten voor onder andere veevoer zien coöperaties Arla en FrieslandCampina de kosten voor ledenmelk fors toenemen, zowel op absoluut niveau als in verhouding tot de omzet. Arla gaf in het afgelopen halfjaar meer dan de helft van de omzet uit aan de inkoop van melk. 

De stijging van 3,5 procentpunt voor melkkosten wordt deels gecompenseerd met een daling van de overige inkoopkosten, maar desalniettemin daalt de brutomarge met 2,4 procentpunt. De coöperatie weet dit deels te compenseren met dalende bedrijfskosten, voornamelijk voor personeel, maar ziet de operationele marge met 0,7 procent punt dalen. 

Grafiek 4. Ontwikkeling melkprijs in €/100kg.

Omzet per 100 kilogram melk

FrieslandCampina slaagt er beter in de stijgende melkprijzen te compenseren, en weet hierdoor een substantiële margeverbetering van 4,0 procent punt te realiseren. Enerzijds slaagt de coöperatie hierin door een sterkere omzetstijging per 100 kilogram verwerkte melk te realiseren, anderzijds door de hogere melkkosten meer dan te compenseren met een daling van de overige productiekosten. De hogere omzet per 100 kilogram verwerkte melk geeft aan dat FrieslandCampina er beter in is geslaagd kostenstijgingen door te berekenen aan afnemers, vermoedelijk door een hoger aandeel afzet in het out-of-homekanaal, waar in tegenstelling tot het retailkanaal weinig langdurig gecontracteerd is. 

Yili lijkt ondertussen weinig te merken van de kosteninflaties die Europa teisteren: het resultaat van de Chinese zuivelreus blijft nagenoeg stabiel en beduidend hoger dan dat van de Europese concurrentie. 

Grafiek 5. Verwerkt volume in miljarden kilo’s.

Margeverbetering FrieslandCampina 

De margestijging van FrieslandCampina laat een forse toename van de melkprijs toe: de prestatieprijs stijgt met 39,8 procent naar een gemiddelde van € 52,63 per 100 kilogram melk, waarmee deze fors boven de prestatieprijs van Arla in dezelfde periode ligt. Ook Arla verhoogt de toeslagen, maar in significant beperkte mate. Beide zuivelverwerkers zien het effect van de gedaalde melkproductie in Europa terug in de aangeleverde volumes: Arla en FrieslandCampina zagen de melkaanvoer met respectievelijk 2,9 en 4,0 procent afnemen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. FrieslandCampina geeft aan dat dit gedreven wordt door een daling van het ledenaantal, een lagere kwaliteit van kuilgras en de hogere voerprijzen. 

Mathieu Geuskens is zuivelanalist bij A-Insights.