Halfjaarcijfers Arla Foods en FrieslandCampina: onzekerheid nog troef

‹ Terug naar overzicht

Halfjaarcijfers Arla Foods en FrieslandCampina: onzekerheid nog troef

Geplaatst op:

Zowel Arla Foods als FrieslandCampina presenteerde onlangs zijn resultaten over de eerste helft van 2021. Daaruit blijkt enig herstel van de coronacrisis. Toch overheerst de onzekerheid over hoe de internationale markten reageren op het vervolg van de pandemie.

 

Tekst: René van Buitenen

De afzet van zuivelproducten naar het out-of-homekanaal herstelde zich het afgelopen halfjaar enigszins. (Foto FrieslandCampina)

Hoewel de zuivelmarkt zich lijkt te herstellen van de coronacrisis zijn FrieslandCampina en Arla Foods er nog niet gerust op. Beide zuivelproducenten zien positieve signalen van marktherstel, maar zijn nog voorzichtig met hun verwachtingen voor de rest van dit boekjaar. Zij houden nadrukkelijk een slag om de arm, blijkt uit de presentaties van de resultaten over de eerste zes maanden van 2021. 

Optimisme en onzekerheid

Zo is FrieslandCampina aan de ene kant voorzichtig optimistisch over het ingezette herstel van de consumenten- en out-of-homekanalen, maar rekent het concern er niet op dat de Aziatische kindervoedingsmarkt zich zal spoedig herstellen. “Daarnaast blijft er onzekerheid over de ontwikkeling van de coronapandemie en de impact daarvan op de onderneming. De pandemie is nog niet over en daarmee ook niet de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, zeker niet in landen waar de vaccinatiegraad nog relatief laag is. Voorzichtigheid blijft dus geboden”, vindt ceo Hein Schumacher. 

Ook Arla Foods is er nog niet gerust op. “De vooruitzichten blijven volatiel”, meent ceo Peder Tuborgh. Hij vindt dat Arla Foods tot dusver succesvol is geweest in het beheersen van de coronacrisis. Een net zo’n succesvolle omgang met het ‘volgende normaal’ is de volgende uitdaging, stelt Tuborgh. 

Arla Foods verwacht dat er een nieuw evenwicht zal ontstaan tussen de vraag vanuit de retail en de vraag vanuit het foodservicekanaal. Dat zal er toe kunnen leiden dat de groei van de merkproducten bij Arla Foods de komende tijd zal afzwakken. 

Die verwachting is terug te zien de nieuwe prognose van de resultaten voor heel 2021. Arla Foods heeft de raming voor de jaaromzet iets naar boven bijgesteld. In februari ging het concern nog uit van een omzet ergens tussen de € 10,3 en € 10,6 miljard. Die bandbreedte ligt volgens de jongste ramingen tussen de € 10,6 en € 11 miljard. De nettowinst zal vermoedelijk niet meegroeien, is de verwachting. Het aandeel van de nettowinst op de omzet zal volgens het concern tussen de 2,8 en 3,2 procent liggen. Dat is evenveel als een halfjaar geleden al werd vermoed.

Zuivelprijzen stabiliseren

FrieslandCampina heeft geen concrete ramingen van de concernresultaten over het hele boekjaar afgegeven. Wel heeft het een uitspraak over de ontwikkeling van de zuivelprijzen (en daarmee ook van de melkprijzen) gedaan. Die zullen in de tweede helft van dit jaar rond het huidige niveau blijven bewegen, denkt het concern.

Bij FrieslandCampina daalde de totale omzet in de eerste helft van 2021 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 1,8 procent naar € 5,5 miljard. Gecorrigeerd voor valuta-effecten steeg de omzet met 0,8 procent. Het concern zag de consumentenverkopen via de retail en e-commerce herstellen. Ook de omzet van de businessgroup Food & Beverage steeg, vooral dankzij de merken Parrano, Chocomel en Valess. De omzetten van Specialised Nutrition en Ingredients daalden mede als gevolg van de moeilijke kindervoedingsmarkt.

In de eerste helft van 2021 daalden het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina met 41,2 procent naar € 130 miljoen en de winst met 42,6 procent naar € 62 miljoen. Dat kwam mede door de kosten van de herstructurering.

Transformatie

FrieslandCampina kondigde eind 2020 een transformatie van de onderneming aan. Daarbij ligt de focus op groei, structureel lagere kosten en optimalisatie van de organisatiestructuur. Tot eind dit jaar komen circa 1.000 arbeidsplaatsen te vervallen. De operatie moet vanaf 2022 jaarlijks tenminste € 100 miljoen aan besparingen opleveren.

Succesvolle introducties

Bij Arla Foods kwam de halfjaaromzet uit op € 5,441 miljard, een lichte stijging van 1,2 procent vergeleken met de eerste helft van 2020. Dat kwam voornamelijk dankzij de groei van de merkproducten. Dat steeg met 5,6 procent in toe in alle categorieën, met name via de detailhandel. Het concern zag zijn hoofdmerk Arla met 6,9 procent groeien. De producten onder dat merk leverden een omzet op van € 1.626 miljoen. 

In alle markten was sprake van groei, maar onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken was sprake van een snelle groei. Dat kwam onder meer door succesvolle introducties zoals Starbucks Triple Shot en Starbucks Chilled Classics Grande. 

De prestatieprijs van de coöperatie kwam uit op 38,6 cent per kilogram melk, tegen 37,0 cent in de eerste helft van 2020. De voorschotprijs die de leden ontvingen was met 36,0 cent per kilogram, 1,6 cent hoger is dan in dezelfde tijd vorig jaar. 

Calcium

Ook Arla Foods kent een herstructureringsprogramma. Het programma getiteld Calcium werd vier jaar geleden ingezet en is inmiddels afgerond. “Calcium heeft met succes de manier waarop we werken, uitgeven en investeren in Arla Foods getransformeerd”, meent Tuborgh. Het programma is volgens hem essentieel geweest om een concurrerende melkprijs te kunnen betalen aan de melkveehouders. 

Normaal gesproken zou Calcium de doelstelling van € 400 miljoen aan kostenbesparingen hebben opgeleverd, ware het niet dat de stijgende inflatie roet in het eten heeft gegooid. Het afgelopen half jaar incasseerde Arla € 82 miljoen aan besparingen vóór inflatie. Het netto-effect was € 29 miljoen. 

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 9 2021. Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer het eerste jaar van maar liefst 25% korting.