Japan wordt belangrijker voor kaasexport

‹ Terug naar overzicht

Japan wordt belangrijker voor kaasexport

Geplaatst op:

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. In deze editie kijkt het naar de kaasimport van Japan, waar meer dan een kwart van de door Nederland geëxporteerde Gouda heengaat.

 

Tekst: Mathieu Geuskens

Japanse consument in een delicatessenwinkel. (Foto: AsiaDreamPhoto / Alamy Stock Photo)

Over het algemeen is de internationale kaashandel slechts beperkt geraakt door de coronapandemie: het handelsvolume nam in 2020 licht toe ten opzichte van 2019 (0,9 procent). Japan zat ruim boven dit gemiddelde cijfer, met een volumestijging van 3,6 procent in 2020. Als we naar import per maand kijken valt het op dat de volumes alleen in het eerste kwartaal onder het niveau van 2019 lagen en daarna sterk toenamen. 

Dit hangt samen met het vroege ingrijpen van de Japanse regering om de pandemie te beteugelen en de mate waarin de Japanse bevolking zich aan sociale beperking hield. Vanaf mei neemt de import sterk toe, waarna deze rond juli weer normaliseert en de rest van het jaar boven het niveau van 2019 blijft. In 2021 zakt de import weer in, al is er in de maanden juli en augustus verbetering zichtbaar. 

Grafiek 1. Totale import van kaas door Japan per maand (x 1.000 ton).

Gouda belangrijkste importkaas Japan

Een belangrijk deel van de Japanse kaasimport bestaat uit Gouda-kaas. Het valt op dat vooral deze kaassoort significant meer geïmporteerd werd in coronajaar 2020. Waar de import van cheddar, dat voorheen het grootste importvolume had in Japan, sterk terugloopt in 2020 neemt de import van Gouda juist sterk toe. 

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 12 2021.
Nog geen abonnee? Klik 
HIER en profiteer
het eerste jaar van maar liefst 25% korting.

Het volume van Gouda is nu groter dan dat van cheddar, vermoedelijk vanwege een lagere consumptie binnen de horeca. Ook in 2021 blijft Gouda, ondanks een daling van het importvolume, qua volume de belangrijkste importkaas voor Japan. 

Grafiek 2. Totale import van kaas door Japan van januari tot en met augustus, per jaar (x 1.000 ton).

Een aanzienlijk deel van de geïmporteerde Gouda komt uit Nederland: de Japanse consument lijkt minder warm te lopen voor goedkopere Gouda uit bijvoorbeeld Duitsland. Hierdoor is Japan een belangrijke handelspartner voor Nederland voor de export van Gouda: maar liefst 14 procent van de tussen januari en augustus geëxporteerde Gouda heeft Japan als eindbestemming. Ten opzichte van het aandeel van Japan in de totale Nederlandse kaasexport (4 procent) is dit aanzienlijk, en bovendien neemt het aandeel van Japanse import in de Nederlandse export van Gouda jaarlijks toe. 

Mathieu Geuskens is zuivelanalist bij A-Insights.

Grafiek 3. Aandeel van Japan in de Nederlandse export van kaas, in de periode januari tot en met augustus, per jaar (x 1.000 ton en %).