‘Juist nu is er behoefte aan een sterke ketenorganisatie’

‹ Terug naar overzicht

‘Juist nu is er behoefte aan een sterke ketenorganisatie’

Geplaatst op:

De melkveehouderij staat onder druk en juist dan is een sterke ketenorganisatie in de zuivel belangrijk, stelt Jorrit Jorritsma naar aanleiding van het jaarverslag van ZuivelNL dat vorige maand door de leden werd vastgesteld.

 

Tekst: René van Buitenen

Jorrit Jorritsma ketenorganisatie

Jorrit Jorritsma: “Het gaat om de concurrentiepositie van de zuivelsector op de wereldmarkt.”

“Het piept en kraakt in de melkveehouderij”, constateert de ZuivelNL-voorzitter Jorrit Jorritsma. “Het al langer sluimerende ongenoegen binnen de Nederlandse boerenstand over de steeds verder toenemende eisen, plotselinge beleidsveranderingen en de vaak ongenuanceerde kritiek over de werkwijze in de agrarische sector is in 2019 naar buiten gekomen met de aanpak van de stikstofproblematiek. De weerstand van boeren keerde zich ook tegen de vertegenwoordiging en belangenbehartiging in eigen geledingen. Het vertrouwen in de overheid, maar ook het vertrouwen onderling, was zoek. De versnippering in de boerenvertegenwoordiging is zichtbaar geworden.”

Ketenorganisatie en concurrentiepositie

Daarom is er volgens Jorritsma, ondanks alle interne meningsverschillen, juist nu behoefte aan een sterke ketenorganisatie die zich richt op de ontwikkeling van de sector. “Uiteindelijk gaat het om de concurrentiepositie van de zuivelsector op de wereldmarkt en de maatschappelijke acceptatie van de wijze van ondernemen in combinatie met verdienmodellen. Overheden en maatschappelijke organisaties stellen steeds meer eisen aan de wijze van boeren. Daar staat echter weinig tegenover om de hogere kosten te compenseren. In de markt moeten dan de extra inspanningen op bijvoorbeeld duurzaamheid terugverdiend worden. De realiteit is dat marktpartijen, in een internationaal concurrerende markt, én consumenten daar nauwelijks een boodschap aan hebben. Van de melk gaat nog eens 65 procent naar het buitenland. Het is een uitdaging voor de sector om de inspanningen om bijvoorbeeld de CO2-footprint te verlagen ook daadwerkelijk terug te verdienen in de internationale markt. Ook overheden en maatschappelijke organisaties hebben daarom een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan realistische verdienmodellen.”

Bijdrage aan economie

Jorritsma stelt vast dat de Nederlandse zuivelsector met een exportwaarde van € 7,8 miljard een zeer relevante bijdrage levert aan de Nederlandse economie, dat de Nederlandse zuivelketen steeds duurzamer wordt, maar dat het gemiddelde inkomen op een melkveebedrijf in 2019 met 17 procent is afgenomen naar € 49.100.

Investeringen

Voor de verdere ontwikkelingen van de sector investeerde ZuivelNL het afgelopen jaar € 19,7 miljoen in diergezondheid (€ 6,7 miljoen), voedselveiligheid (€ 1 miljoen), onderzoek en innovatie (€ 6,4 miljoen), duurzaamheid (€ 4,5 miljoen) opleiding & arbeid (€ 0,2 miljoen) en marktinformatie, export & voorlichting (€ 0,9 miljoen). De ketenorganisatie heeft de activiteiten gefinancierd uit de contributie van de ledenorganisaties en partners. Die is gebaseerd op een inhouding van € 0,05 per 100 kilo melk van melkveehouders en van € 0,02 per verwerkte 100 kilo melk van zuivelondernemingen. 

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 8 2020. Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer het eerste jaar van maar liefst 25% korting.