Kaasspecialiteiten van Rouveen zijn relatief prijsvast

‹ Terug naar overzicht

Kaasspecialiteiten van Rouveen zijn relatief prijsvast

Geplaatst op:

A-Insights gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Deze maand kijkt het naar Rouveen Kaasspecialiteiten, de Nederlandse zuivelcoöperatie die zich toelegt op de productie van meer dan tweehonderd verschillende specialistische kaassoorten.

 

Tekst: Mathieu Geuskens

De stabiele prijzen zijn een duidelijke indicatie dat de specialistische kazen van Rouveen minder gevoelig zijn voor prijsontwikkelingen op de markt.

De omzet van Rouveen stijgt in 2021 met 9,9 procent, waarmee de coöperatie voor het eerst de grens van € 200 miljoen doorbreekt. In lijn met de kernactiviteiten van Rouveen komt deze omzetstijging voornamelijk voort uit de verkoop van kazen (+€ 14,7 miljoen), al stijgt de omzet uit de verkoop van room en wei relatief sterker door prijseffecten. 

Omzet naar productcategorie, miljoenen euro’s.

Naast zuivelproducten verkoopt Rouveen een deel van de ledenmelk rauw aan andere verwerkers, omdat het specialistische sortiment meer verschillende melkstromen vraagt dan de leden bieden. De coöperatie ziet zich genoodzaakt in sommige melkstromen bij te kopen, terwijl in andere een overschot wordt verkocht. De verkoop van rauwe melk neemt in 2021 wel af, wat impliceert dat Rouveen een groter deel van de door de circa 250 leden aangeleverde melk zelf verwerkt.

Stabiele prijzen voor Rouveen

De stijgende omzet uit de kaasverkoop wordt volledig veroorzaakt door een hoger verkoopvolume, de prijzen bleven stabiel op een gemiddelde € 5,31 per kilo. Dit is een duidelijke indicatie dat de specialistische kazen van Rouveen minder gevoelig zijn voor prijsontwikkelingen op de markt dan kazen met een lagere toegevoegde waarde, aangezien zuivelprijzen vanaf april 2021 hoger lagen dan in 2020 en 2019. Dit wordt bevestigd door de prijsontwikkeling van room en wei, wat generiekere producten zijn. Het verkochte volume kaas stijgt met 10,3 procent en nadert de 30.000 ton, vermoedelijk ten dele door de investering van € 20 miljoen in de zuivelfabriek die in 2021 geleidelijk is opgeleverd.

Verkoopvolume naar productcategorie en omzet per kg, 1.000 ton en €/kg.

Inkoopprijs € 46,20

De nettowinst over 2021 bedraagt € 9,6 miljoen, een jaar eerder was dit € 9,0 miljoen. Met een operationeel resultaat (ebit) van 5,0 procent van de omzet blijft Rouveen in 2021 een winstgevende kaasproducent. Hoewel de melkprijs van Rouveen sinds jaar en dag niet publiekelijk bekendgemaakt wordt, is bekend dat deze boven het landelijk gemiddelde ligt.

Lees ook: Export kaas blijft groeien, recordhoogte uitvoerwaarde door hoge prijzen

De melkprijs wordt daarnaast ondersteund door een nabetaling vanuit de nettowinst, die over het jaar 2021 uitkomt op € 7,6 miljoen, oftewel 3,8 procent van de omzet. Dat is € 0,6 miljoen meer dan over 2020. Inclusief de nabetaling, en uitgaande van een geschat  verwerkt volume van 303.000 ton rauwe melk, zou de gemiddelde inkoopprijs per 100 kilogram melk in 2021 uitkomen op circa € 46,20 per 100 kilo, tegenover € 43,82 per 100 kilo in 2020. Let wel: dit is de gemiddelde prijs voor zowel ledenmelk als bij derden ingekochte melk. 

Groter aandeel inkoop derden

Opvallend is dat er een groter deel van de verwerkte melk bij derden lijkt te worden betrokken. In 2020 werd nog 55,3 procent van de totale inkoopkosten naar de leden overgemaakt (inclusief de nabetaling), in 2021 is dit ondanks het lagere volume verkochte rauwe melk gezakt naar 52,4 procent. Vermoedelijk komt dit ten dele door de productmix binnen de categorie kaas, waardoor Rouveen andere melkstromen nodig had dan de leden konden leveren.

Inkoopkosten naar categorie, miljoenen euro’s en percentage van totale inkoopkosten.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de omzet van Rouveen in 2022 blijven toenemen. De coöperatie kan de in 2019 gestarte uitbreiding volledig benutten en hierdoor vermoedelijk nog meer melk verwerken dan in 2021. Het is afwachten of dit extra volume door de licht gestegen ledenpool (van circa 240 naar circa 250) geleverd zal worden, of dat de coöperatie meer bij derden zal moeten betrekken. Daarnaast liggen de zuivelprijzen op recordniveaus, wat zelfs voor de relatief prijsvaste specialiteitskazen van Rouveen voor hogere verkoopprijzen zal zorgen. 

Mathieu Geuskens is zuivelanalist bij A-Insights.

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 8 2022.
Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer
het eerste jaar van maar liefst 25% korting.