Vreugdenhil Dairy Foods zet stap vooruit in verduurzaming

‹ Terug naar overzicht

Vreugdenhil Dairy Foods zet stap vooruit in verduurzaming

Geplaatst op:

Vreugdenhil Dairy Foods boekte in 2020 vooruitgang bij het realiseren van haar duurzaamheidsstrategie. Die loopt tot volgend jaar. Intussen werkt de onderneming aan een herziening van de strategie, gericht op de jaren daarna.

 

René van Buitenen

Vreugdenhil Dairy Foods behaalde vorig jaar al een van haar doelen voor 2022: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen bij het RMO-vervoer. (Foto: NZO)

De strategie van Vreugdenhil Dairy Foods is erop gericht meer mensen te bereiken met het goede van melk. De zuivelonderneming wil dat onder meer doen met een duurzame bedrijfsvoering. Daarvoor zijn doelen gesteld, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd in het duurzaamheidsjaarverslag. In de vorige maand verschenen rapportage meldt Vreugdenhil in 2020 “mooie” resultaten te hebben behaald: meer dan 90 procent van de melkveehouders deed mee aan haar duurzaamheidsprogramma; de uitstoot van CO2 veroorzaakt door het melktransport werd verder verlaagd en op de daken van de productielocaties in Barneveld en Scharsterbrug werden zonnepanelen geplaatst. “Met ons ambitieuze duurzaamheidsbeleid nemen we verantwoordelijkheid. People, Planet en Profit zijn onlosmakelijk met onze onderneming en onze duurzaamheidsambitie verbonden”, stelt Albert de Groot, ceo van Vreugdenhil Dairy Foods.

Transport Vreugdenhil Dairy Foods

Een van de doelen die de onderneming zich in het vijfjarenplan voor het jaar 2022 heeft gesteld, is een substantiële verlaging van de uitstoot van broeikasgassen bij het RMO-vervoer. Een afname van 20 procent aan CO2 ten opzichte van 2013 is de doelstelling. De uitstoot kwam vorig jaar uitgedrukt per kilogram melk al 30,5 procent lager uit in vergelijking tot 2013. Waarmee de doelstelling twee jaar eerder dan beoogd, is behaald. De reductie werd onder andere gerealiseerd door een hogere beladingsgraad per vracht. Ook waren er minder ongeplande ritten doordat de fabrieken stabieler draaiden. Een andere oorzaak volgens de onderneming is de inzet van nieuwere en schone vrachtwagens door de vervoerders.

Zonnepanelen

Sinds het afgelopen jaar zijn de daken van alle Vreugdenhil-vestigingen voorzien van zonnepanelen. Die leveren 1,3 miljoen kWh per jaar aan groene stroom op. Dat is volgens het bedrijf voldoende stroom voor meer dan 450 huishoudens per jaar. In 2020 was de opbrengst ongeveer 465.000 kWh, een besparing van 258 ton CO2.

Vreugdenhil Dairy Foods wil in 2022 30 procent minder energie gebruiken dan het in 2005 deed. De onderneming heeft dat nog niet gerealiseerd, maar zij ligt wel op koers. Het afgelopen jaar was het energiegebruik bijna 23,7 procent lager in vergelijking met het referentiejaar. In 2019 was dat nog 21,3 procent en het jaar daarvoor nog 19,5 procent.

Herziene strategie

Inmiddels kijkt Vreugdenhil Dairy Foods al verder dan 2022, het jaar waarop zij koerst in het huidige vijfjarenplan. Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe duurzaamheidsstrategie. Hiervoor zijn 250 stakeholders benaderd met de vraag welke duurzaamheidsthema’s voor hun belangrijk zijn. De analyse daarvan moet resulteren in een herziene strategie voor de periode ’22-‘26. “Onze ambitie is inmiddels opnieuw geformuleerd: In 2050 willen we CO2-neutraal zijn in de gehele keten, van gras tot glas”, aldus De Groot. 

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 6 2021. Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer het eerste jaar van maar liefst 25% korting.