Zuivelconcerns halen bonus voor emissie-arm boeren uit de markt

‹ Terug naar overzicht

Zuivelconcerns halen bonus voor emissie-arm boeren uit de markt

Geplaatst op:

FrieslandCampina en Arla Foods melden nieuwe afspraken met afnemers, die zijn gericht op het halen van klimaatdoelen. De klant profiteert van de klimaatwinst die wordt geboekt in het begin van de keten en betaalt daar ook voor.
(Uit ZuivelZicht nr. 11, november 2023)

Tekst: Bert Kleiboer

FrieslandCampina meldt een nieuwe meerjarenafspraak met McDonald’s in Nederland en België. Beide partijen werken al ruim 30 jaar samen. Het zuivelconcern levert ingrediënten voor ijsproducten en vleesvervangers als Valess aan de fastfoodketen. De nieuwe overeenkomst wordt door beide partijen getypeerd als partnerschap met een gezamenlijke toewijding aan het bestrijden van de klimaatverandering.

McDonald’s heeft als klimaatdoel de uitstoot van broeikasgassen met 14 procent te beperken in 2025. De restaurantketen heeft daarom behoefte aan leveranciers die aantoonbaar een kleinere voetafdruk hebben. FrieslandCampina kan daarin voorzien, dankzij het kwaliteitsprogramma FoqusPlanet. “Wij hebben de tools waarmee we kunnen monitoren hoeveel CO2-reductie we realiseren”, licht een woordvoerder toe. “We kunnen het dus concreet maken, dat is heel belangrijk.”

In deze nieuwe overeenkomst betaalt McDonald’s voor de klimaatprestaties. Er is sprake van een prijsafspraak die “direct bijdraagt aan de beloning die boeren ontvangen voor hun klimaatinspanningen”, zeggen de bedrijven in een gezamenlijk bericht. “We hebben altijd gezegd dat we de meerkosten van de klimaatinspanningen uit de markt kunnen halen”, aldus de woordvoerder. “Dit is een heel mooi voorbeeld en we zijn er best wel trots op.”

Retail in het Verenigd Koninkrijk

Net als FrieslandCampina zegt ook het coöperatieve concern Arla Foods in staat te zijn de klimaatvoetafdruk in zijn aanvoerketen te kunnen monitoren. Arla lanceert een klantenduurzaamheidsprogramma (‘Customer Sustainability Programme’) voor afnemers die hun scope 3-emissies (emissies elders in de productieketen) willen beperken. Klanten die meedoen aan het programma betalen volgens Arla mee aan de inspanningen van melkveehouders om de klimaatimpact op de boerderij te verminderen.

Arla zegt op basis van dit programma in het Verenigd Koninkrijk al afspraken te hebben gemaakt voor meer dan 1 miljard kilo melk. “Steeds meer klanten van Arla in de retail en foodservice hebben klimaatprogramma’s die zijn goedgekeurd door het ‘Science Based Targets Initiative’ (SBTi), wat betekent dat ze steeds meer aandacht besteden aan het verminderen van hun scope 3-emissies”, aldus COO Peter Giørtz-Carlsen in een verklaring. Hij spreekt van nieuwe commerciële en strategische kansen voor de ledenmelk. ”Het terugdringen van scope 3-emissies is een andere manier om toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten, en wij willen een strategische partner voor hen zijn.”