Aantal melkveebedrijven met weidegang neemt toe naar 84 procent

‹ Terug naar overzicht

Aantal melkveebedrijven met weidegang neemt toe naar 84 procent

Geplaatst op:

Het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen is vorig jaar opnieuw toegenomen. Het aandeel weidegang in 2021 steeg licht tot 84,0 procent (2020: 83,7 procent). 

Vanaf 2015 is het door inspanningen van melkveehouders en partners van Convenant Weidegang gelukt om het aandeel koeien dat in de wei staat jaarlijks te laten stijgen. De zuivelsector heeft de ambitie om dit bij 81,2 procent van de melkveebedrijven toe te passen. Hier zit de sector nu ruim boven. 

Meer volledige weidegang 

Veehouders kunnen twee vormen op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang, waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. 

Vorig jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, toegenomen. Het aandeel volledig weiden klom naar 77,9 procent (2020: 77,5 procent). Het aandeel deelweiden nam af naar 6,1 procent.

Convenant

In 2012 zetten partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang om het aantal koeien in de wei in uiterlijk 2020 terug te brengen op het niveau van toen (81,2 procent). Dat doel werd al in 2018 behaald. Sindsdien is het weidegangpercentage steeds verder opgelopen. Dat is onder meer een gevolg van de initiatieven van partijen uit de zuivelketen om het buiten laten lopen van koeien te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brengen zij producten van weidemelk op de markt (herkenbaar aan het weidemelklogo). Daarnaast hebben boerenorganisaties initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering om het melkvee weer te laten weiden.

Initiatief Duurzame Zuivelketen

Behoud van weidegang is een van de zeven thema’s van de Duurzame Zuivelketen. Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. De Duurzame Zuivelketen wordt gefinancierd door ZuivelNL. Meer dan tachtig partijen hebben het convenant ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

Doelen tot  2030

Melkveehouders en zuivelondernemingen hebben de afgelopen jaren stappen gezet om de zuivelketen richting 2030 verder te verduurzamen. Hierin zijn onder meer de volgende doelstellingen opgenomen:

– Ten minste het behouden van het niveau van weidegang in 2012: 81,2 procent  van de bedrijven past een vorm van weidegang toe.
– Het streven om zo dicht mogelijk te blijven bij de verdeling van 2012: 73,6 procent van de bedrijven heeft volledige weidegang (minimaal 120 dagen met minimaal zes uur per dag of minimaal 120 dagen per jaar en minimaal 720 uur per jaar). 7,6 procent van de bedrijven heeft een overige vorm van weidegang.