Agrarische sector houdt zich staande, melkveehouderij presteert slechter

‹ Terug naar overzicht

Agrarische sector houdt zich staande, melkveehouderij presteert slechter

Geplaatst op:

De melkveehouderij presteert dit jaar slechter door de kanteling van de zuivelmarkt. In de hele agrarische sector dalen de volumes met 1,5 procent, in de varkenshouderij en grasgroenteelt gaat het ook minder, maar maken de hoge prijzen veel goed. Dat concludeert ABN AMRO in de Sectorprognose Agrarisch 2023-2024.

 

Doordat de prijzen van een aantal producten dit jaar hoger liggen en de kosten in vergelijking met vorig jaar zijn gedaald, hebben veel agrarische bedrijven een relatief goed jaar achter de rug. Zo hebben de prijzen in de varkenshouderij dit jaar een hoog niveau bereikt en zijn de prijzen voor vleeskuikens, glasgroente en akkerbouwproducten eveneens flink gestegen. Tegelijkertijd liggen de volumes in een aantal segmenten lager. Dit is onder meer het gevolg van weersextremen in de akkerbouw, hogere energieprijzen in de glastuinbouw én krimp in een deel van de veestapel. In de gehele agrarische sector dalen de volumes dit jaar naar verwachting met anderhalf procent, waarna deze in 2024 weer met één procent kunnen groeien.

Bodem melkprijs bereikt

De melkveehouders hebben eveneens een minder gunstig jaar achter de rug, doordat de melkprijs in 2023 is gedaald. De bodem lijkt echter bereikt en de melkprijs neemt tegen het einde van het jaar weer iets toe. ABN AMRO verwacht dat een sterkere internationale vraag door een hogere koopkracht in 2024 tot een licht betere melkprijs leidt. In het rapport schrijft ABN AMRO: ‘De melkaanvoer naar zuivelfabrieken zal dit jaar naar schatting met 2,5 procent toenemen. Hiermee is de melkaanvoer weer hersteld na een flinke daling in 2021. Voor volgend jaar verwacht ABN AMRO een stabilisatie tot lichte krimp van de melkaanvoer. Pas na 2024 zal de melkaanvoer naar verwachting sterker krimpen. Dit zal het gevolg zijn van de uitkoopregelingen van de overheid. Per eind november hebben zich 213 melkveehouders ingeschreven voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Het effect van deze uitkoop zal pas na 2024 merkbaar zijn in de melkaanvoer naar de zuivelfabrieken. Hoe groot precies het effect van de uitkoop op de veestapel zal zijn is
bovendien nog onduidelijk, omdat het nog onzeker is hoeveel van de ingeschreven melkveehouders daadwerkelijk gebruik zullen maken van de regeling.
Klik hier voor het hele rapport.

Agrarische sector

Hoewel de prestaties per bedrijf wisselend zijn, houdt de agrarische sector volgens ABN AMRO dit jaar per saldo goed stand. “Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben agrarische bedrijven een relatief goed jaar achter de rug. Veel prijzen van producten zijn bovengemiddeld hoog en ook veel kosten zijn iets lager dan in 2022. Het sentiment onder agrarische ondernemers bevindt zich echter in een spagaat. Terwijl zij relatief positief zijn over de vooruitzichten op korte termijn, is er veel onzekerheid over de middellange termijn. Zo staat een deel van de sector onder druk door verschillende verduurzamingsopgaven en zorgt het uitblijven van een heldere visie over de toekomst van de landbouw voor onzekerheid”, vertelt Nadia Menkveld, sectoreconoom Agrarisch en Food van ABN AMRO. ‘”Voor de komende jaren zal naast verduurzaming ook klimaatadaptatie een belangrijke thema blijven in de land- en tuinbouw.”