Antibioticagebruik in rundveesector blijft stabiel

‹ Terug naar overzicht

Antibioticagebruik in rundveesector blijft stabiel

Geplaatst op:

Het antibioticagebruik in de rundveesector blijft stabiel. Sinds 1 april zijn ook de geitenhouders verplicht om het gebruik van antibiotica vast te laten leggen en vanaf volgend jaar zal de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) daarover rapporteren. De verkoop van antibiotica is ten opzichte van het referentiejaar 2009 gedaald met 69 procent. 

Dit komt naar voren uit het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren 2020’ dat de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft gepubliceerd. De SDa bevordert verantwoord gebruik van antibiotica door dierhouders en dierenartsen.

Daling en stabiliteit

In de kalversector is het gebruik van antibiotica vorig jaar gedaald met 7,3 procent vergeleken met 2019. Het antibioticumgebruik in de rundvee-, pluimvee- en varkenssector is stabiel.

Structureel hoog antibioticagebruik

Verdere resultaten in het verminderen van het antibioticumgebruik en het risico op vorming van antibioticumresistentie zal vooral moeten komen in de aanpak van de bedrijven met een structureel hoog gebruik, aldus de SDa.  

Er zijn nog veel bedrijven waar het gebruik ver boven de benchmark ligt en dierenartsen die structureel meer voorschrijven dan hun collegae. Met de introductie van de nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen hebben de sectoren en de dierenartsen afgesproken gezamenlijk op te trekken in het aanpakken van deze problematiek en zijn er per sector plannen daarvoor gemaakt. Uit de cijfers over 2020 blijkt dat er nog weinig beweging zit in het aantal hooggebruikers. SDa dringt er bij betrokkenen op aan hier de hoogste prioriteit aan te geven.

Lees hier het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren 2020’.