Ausnutria herijkt bedrijfsstrategie

‹ Terug naar overzicht

Ausnutria herijkt bedrijfsstrategie

Geplaatst op:

Ausnutria herijkt zijn bedrijfsstrategie vanwege veranderende marktomstandigheden. Dat betekent sluiting van de fabriek in Ommen. Daar vervallen 79 arbeidsplaatsen. In Kampen verdwijnen 11 arbeidsplaatsen en komen er vier nieuwe bij.  Daarnaast wordt het werk van 13 medewerkers uitbesteed aan een externe partij.

Ausnutria is zich bewust van de enorme impact die het besluit tot sluiting van zijn fabriek in Ommen heeft. Bart van der Meer, uitvoerend directeur van Ausnutria BV: Ausnutria Ommen is een locatie met enorm veel historie. Het is onze oudste fabriek, die veel betekend heeft voor de start en de groei van het huidige Ausnutria. Wij begrijpen dat dit nieuws zorgt voor veel emotie bij medewerkers. Het is een zwaar, maar noodzakelijk besluit.” Vorig jaar is Ausnutria begonnen met de herijking van de bedrijfsstrategie en onderzoek naar kostenbesparingen. Destijds is een reorganisatie van de fabriek in Leeuwarden aangekondigd.

Capaciteitsoverschot

Ausnutria produceert baby- en kindervoeding. De belangrijkste afzetmarkt China krimpt. De marktomstandigheden hebben nu gevolgen voor de fabriek in Ommen. De activiteiten van Ommen kunnen worden ondergebracht in Kampen en in Heerenveen.  Van der Meer: “In deze moeilijke markt en met het operationeel worden van onze nieuwe fabriek in Heerenveen, is onze droogcapaciteit te groot. De fabriek in Ommen voldoet daarnaast niet meer aan de eisen en wensen voor een toekomstbestendig productieproces voor baby- en kindervoeding – ondanks investeringen in de afgelopen jaren. Bij de herijking van de strategie zien we naast aanpassing van de capaciteit ook de noodzaak tot kostenbesparingen en efficiëntieverhoging. Bovendien spelen bij de steeds hogere kwaliteitseisen voor de productie van baby- en kindervoeding, duurzaamheid en hogere procesbetrouwbaarheid een rol.”

Aanpassing organisatie Kampen

In Kampen wil Ausnutria efficiënter produceren en de organisatie vereenvoudigen. Hierdoor vervallen 11 en ontstaan vier nieuwe arbeidsplaatsen, die eerst worden aangeboden aan boventallige medewerkers. Daarnaast wil Ausnutria het werk van 13 medewerkers uit te besteden aan een derde partij, wat mogelijk betekent dat de medewerkers over kunnen naar deze nieuwe werkgever. De bouw van de nieuwe droogtoren in Heerenveen zal begin 2024 worden afgerond. Het voornemen is de fabriek in Ommen eind 2024 te sluiten. De komende maanden worden de gevolgen van de reorganisatie verder uitgewerkt. Alle voorgenomen besluiten zijn onder voorbehoud van advies van de (Centrale) Ondernemingsraad. Ausnutria wil alle betrokken medewerkers ondersteunen in dit proces.

Ausnutria-directeur Bart van der Meer