Belgische brancheorganisatie MilkBE bestaat twee jaar

‹ Terug naar overzicht

Belgische brancheorganisatie MilkBE bestaat twee jaar

Geplaatst op:

MilkBE bestaat twee jaar. In België is de brancheorganisatie van de zuivelsector nog maar kort actief; in Nederland (ZuivelNL) en in Frankrijk (Cniel) bestaan dergelijke brancheorganisaties al langer. 

Op haar nieuwe website belicht de brancheorganisatie haar drie hoofdthema’s: duurzaamheid, kwaliteit en ketenrelaties. Hier staat ook het eerste jaarverslag. 

Projecten MilkBE

MilkBE – waarin melkveehouders en zuivelindustrie in België samenwerken – heeft de afgelopen twee jaar verschillende projecten in gang gezet. Zo werd de brancheorganisatie beheerder van het solidariteitsfonds botulisme en ook het IKM-lastenboek is bij de organisatie ondergebracht. Melkveehouders en de zuivelindustrie bepalen zo gezamenlijk welke criteria in het lastenboek opgenomen worden. 

De verplichte registratie van het antibioticagebruik en de toegenomen aandacht voor hygiëne op de boerderij behoorden tot de aanpassingen. Hiervoor ontwikkelde MilkBE de hygiënescore waarmee de hygiëne op een bedrijf gemonitord kan worden. 

Monimilk

Een andere activiteit is het monitoringsprogramma Monimilk dat nagaat of er contaminanten in de melk zitten zoals residuen van pesticiden of ontsmettingsmiddelen. Vorig jaar werden er 1.742 monsters genomen op boerderijen, in tankwagens en in eindproducten. In deze monsters werd geen overschrijding vastgesteld, aldus het jaarverslag. 

Meer aandacht voor duurzaamheid

MilkBE wil meer aandacht aan duurzaamheid gaan besteden. Een voorbeeld is een upgrade van de Duurzaamheidsmonitor. De komende jaren wil de zuivelorganisatie ook dierziekteprogramma’s hoger op de agenda plaatsen. 

brancheorganisatie MilkBE bestaat twee jaarMilkBE is een private organisatie die werd opgericht in de vorm van een vzw. De raad van bestuur bestaat uit vijf Agrofrontvertegenwoordigers en vijf leden van BCZ-CBL. Werkgroepen werken aan thema’s als de reglementering en betaling van de melkkwaliteit, duurzaamheid, een borgingssysteem en de relatie tussen producenten en de zuivelindustrie.

Coronacrisis

De Belgische brancheorganisatie riep vorig jaar retailers op om geen misbruik te maken van de instabiele situatie op de internationale zuivelmarkt die is ontstaan als gevolg van de coronacrisis.