Belgische zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte

‹ Terug naar overzicht

Belgische zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte

Geplaatst op:

De Belgische zuivelindustrie krijgt in 2022 te maken met gigantische uitdagingen. Daarbij is het doorrekenen van de sterk gestegen prijzen voor melk  en andere grondstoffen de lastigste.  De melkprijs gaat op 1 jaar tijd met 47 procent omhoog. Ook de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende melk in de toekomst blijft doorwegen. Niettegenstaande het moeilijke ondernemingskader leveren de inspanningen van de zuivelondernemingen vorig jaar mooie maatschappelijke resultaten op: een verdere toename van de tewerkstelling, een gestegen handelsoverschot en een record aan investeringen.

“De economische perspectieven voor melkveehouders in ons land zien er positief uit. Helaas ontbreken in Vlaanderen rechtszekerheid en perspectief voor de melkveehouder”, aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie. BCZ blijft erop aandringen dat via innovatie en technologische vooruitgang ontwikkelingsruimte voor melkveebedrijven gecreëerd wordt. Met respect voor de doelstellingen op het vlak van milieu en klimaat.

Enorme uitdagingen voor zuivelindustrie

Niettegenstaande een forse toename van de omzet (+30%) is  het volume aan verwerkte melk met 1 procent afgenomen. Het prijseffect is onvoldoende gebleken om de sterke kostenstijgingen te compenseren. Zo is de kost van de belangrijkste grondstof, melk, toegenomen met maar liefst 47 procent. Ook ook andere kostenelementen zoals energie, verpakkingen en machines zijn fors duurder geworden. De kostenstijgingen konden veel te laat en slechts gedeeltelijk doorgerekend worden, wat vooral bij consumentenproducten in de detailhandel voor zware druk op de rendabiliteit  heeft gezorgd.

Lees meer over de grote uitdagingen van de Belgische zuivelindustrie in een artikel van Yves De Groote in het julinummer van ZuivelZicht.

 

 

Cijfers van de BCZ.