Biodiversiteit: Van Gogh Nationaal Park zoekt melkveehouders

‹ Terug naar overzicht

Biodiversiteit: Van Gogh Nationaal Park zoekt melkveehouders

Geplaatst op:

Het aantal melkveehouders dat in het Van Gogh Nationaal Park aan de slag met het praktijkproject Biodiversiteit, is toegenomen tot 55. Voor dit project wil de provincie Noord-Brabant uitbreiden met nog eens 150 ondernemers. De ambitie is om binnen drie jaar door te groeien naar zeshonderd deelnemende boeren. De werving van nieuwe melkveehouders start dit najaar.

Het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor bestaat uit dertien integrale duurzaamheidsindicatoren. Ze geven samen aan in welke mate een melkveehouder de biodiversiteit en de kwaliteit van bodem, water en landschap versterkt. Maatregelen die de boeren kunnen nemen zijn het verminderen van gewasbescherming, het terugdringen van de ammoniakuitstoot of het inzetten van kruidenrijk grasland en meer weidegang voor de koeien.

Project Biodiversiteit

De resultaten brengen in beeld welke bovenwettelijke prestaties melkveehouders al leveren. De scan maakt ook inzichtelijk dat er voor ieder bedrijf ruimte is voor groei. De integrale indicatoren biedt voor iedere melkveehouder ruimte om passend bij zijn bedrijfsvoering op zoek te gaan naar een hogere score.

Beloning naar resultaat

De 55 melkveehouders ontvangen een beloning op basis van resultaat. De beloningsregeling is gebaseerd op een vergelijkbaar project Duurzame Melkveehouderij in Drenthe waarbij melkveehouders €1 per punt ontvangen en melkveehouders met de hoogste score ook een beloning van maximaal €2.500 ontvangen. 

Brabants Bodem 

Het praktijkproject maakt onderdeel uit van Brabants Bodem, een project uit het interbestuurlijke programma Vitaal Platteland. Binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor werken elf partijen samen, waaronder ZLTO, provincie Noord-Brabant, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Brabantse Milieufederatie, Waterschap De Dommel, Rabobank en Brabants Landschap. Het praktijkproject is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Kijk hier voor meer informatie over het project Biodiversiteit.