Biologische melkveehouder in Duitsland werkt onder kostprijs

‹ Terug naar overzicht

Biologische melkveehouder in Duitsland werkt onder kostprijs

Geplaatst op:

Een biologische melkveehouder in Duitsland kreeg in het seizoen 2019/20 gemiddeld € 47,17 per 100 kilo melk uitbetaald. De productiekosten van deze bedrijven bedragen volgens berekeningen van European Milk Board € 64,63 per 100 kilogram. 

De organisatie gaat  bij die berekeningen uit van gegevens over de biologische melksector in Duitsland die zijn verzameld door BAL, het Duitse bureau voor landbouweconomie en plattelandsstudies. 

Minder dan minimumloon voor biologische melkveehouder

Duitse biologische melkveehouders hadden in het afgelopen seizoen een kostprijs exclusief arbeid van € 51,70 per 100 kilo. De vergoeding voor arbeid lag gemiddeld op € 8,41 per 100 kilo. Dat komt overeen met een uurvergoeding van ongeveer € 7,62 en ligt ver beneden het Duitse minimumloon.

Onderzoek melkproductiekosten

In een onderzoek naar melkproductiekosten in zes belangrijke melkproducerende landen blijkt dat ook conventionele melkveehouders geen kostendekkende prijzen krijgen. Dit blijkt uit studie naar de melkproductiekosten voor België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Dergelijke kostenberekeningen worden regelmatig uitgevoerd als gemiddelde van alle melkveebedrijven en beperken zich niet tot de biologische melkproductie. Het is overduidelijk dat er sprake is van een chronisch tekort tussen productiekosten en melkprijzen. Om dit tekort op te vangen, pleit de European Milk Board (EMB) voor een wettelijk voorgeschreven crisisinstrument, het Market Responsibility Program (MRP). Het MR observeert en reageert op marktsignalen, bijvoorbeeld door productievolumes tijdelijk bij te sturen in tijden van crisis. 

European Milk Board 

De Europese organisatie voor de melkveehouderij European Milk Board behartigt de belangen voor ongeveer 100.000 leden in zestien Europese landen en werkt samen met melkveehouderijorganisaties in diverse landen. De EMB streeft naar een toekomstgerichte, duurzame melkproductie in Europese regio’s waarmee melkveehouders een eerlijke prijs kunnen realiseren. Daarbij gaat het om een melkprijs die tegemoetkomt aan de gemiddelde productiekosten.