CONO Kaasmakers en hoogheemraadschap werken samen aan duurzame waterzuivering

‹ Terug naar overzicht

CONO Kaasmakers en hoogheemraadschap werken samen aan duurzame waterzuivering

Geplaatst op:

CONO Kaasmakers en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben een duurzame oplossing gevonden voor het afvalwater dat vrijkomt bij het kaasproductieproces.

Voorheen heeft CONO het vrijgekomen afvalwater voor het lozen op eigen terrein gezuiverd. In plaats van te investeren in een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat het water sinds 1 juli rechtstreeks van de kaasmakerij naar de rioolwaterzuivering in Zuidoostbeemster. Hier voedt het afvalwater de bacteriën in de zuivering en bevordert zo het zuiveringsproces. Dit levert de kaasmakerij naar verwachting 12,5% CO₂-eq reductie op.

Het grootste deel van het afvalwater van CONO is afkomstig uit de melk die verwerkt wordt tot kaas. Uit een proef die HHNK en CONO hebben uitgevoerd, blijkt dat het afvalwater van de kaasmakerij juist veel waardevolle voedingsstoffen bevat voor de rioolwaterzuivering in Zuidoostbeemster. “Met CONO hebben we gezocht naar een oplossing voor het afvalwater dat zowel voor CONO als onze rioolwaterzuivering aantrekkelijk is”, aldus Marjan Leijen, bestuurder van HHNK. “We hebben in elkaars processen kunnen kijken, proeven gedaan en uiteindelijk gekozen voor de variant die het meest duurzaam, robuust en passend is. Ik ben blij met de openheid in dit hele traject. Een mooi voorbeeld van samenwerking met bedrijven.”

Win-winsituatie

Tijs Roeland,  projectleider namens CONO, noemt de samenwerking met HHNK een win-winsituatie voor de boer, de burger en het bedrijf. “Bij HHNK komt waardevol afvalwater binnen en wordt lege ruimte gevuld. Wij worden ontzorgd doordat we het water niet meer zelf hoeven te zuiveren en kunnen doen waar we goed in zijn: kaas maken.” Inmiddels heeft CONO een buffertank op het terrein geplaatst waarin het afvalwater een aantal uren wordt opgeslagen. “In deze periode wordt door denitrificatie het water al een beetje uit zichzelf gezuiverd. We kunnen zo op het juiste moment lozen. Ongezuiverd, maar zo schoon mogelijk. En dat scheelt weer op de aanslag voor de waterschapsbelasting”, aldus Roeland.

Klimaatambitie CONO

CONO Kaasmakers heeft de ambitie in 2030 met zijn kaas klimaatpositief te zijn. Daar is samenwerking in de keten voor nodig. In het proces van kaasmaken wil CONO met zijn partners 75% CO₂-eq. reduceren, om zo de voetafdruk van kaas te verkleinen.

 

Projectleider Tijs Roeland voor de buffertank. Foto: CONO Kaasmakers