Convenantsdag: Weidegang blijft actueel thema

‹ Terug naar overzicht

Convenantsdag: Weidegang blijft actueel thema

Geplaatst op:

De Duurzame Zuivelketen heeft vorige week de jaarlijkse Convenantsdag Weidegang georganiseerd. Deze dag hoort bij het Convenant Weidegang, een initiatief uit 2012 dat door ruim 80 partners is ondertekend om op die manier sectorbreed de schouders onder weidegang te zetten. Behoud van weidegang is een van de zeven thema’s van de Duurzame Zuivelketen. De zuivelsector wil dat 81,2% van de melkveebedrijven weidegang toepast. De sector zit sinds 2018 boven dit percentage.

 

 

Groepsfoto genomen tijdens de Covenantsdag. Foto: ZuivelNL

Ook dit jaar bestaat brede interesse voor het thema weidegang gezien de goed bezochte Convenantsdag in Hoevelaken. Ruim 60 belangstellenden zijn aanwezig onder wie vertegenwoordigers uit de melkveehouderij, zuivelindustrie, handel en veevoedersector, maatschappelijke organisaties, financiële sector en onderzoek. De dag staat in het teken van de vraag of weidegang in de huidige actualiteit extra aandacht behoeft of dat de verwachting is dat het weidegangcijfer ook zonder veel extra inspanning op peil zal blijven. Dagvoorzitter Alice Booij gaat met verschillende sprekers en de zaal over deze vraag in gesprek.

Enquête convenantpartners

Jan Dirk van Mourik, lid van het programmateam Weidegang van de Duurzame Zuivelketen, presenteert tijdens de Convenantsdag de resultaten van een enquête gehouden onder convenantpartners. De uitkomst onderstreept dat de convenantpartners in grote meerderheid het belang blijven zien van weidegang en ook het Convenant Weidegang nog steeds een relevant initiatief vinden. Daarbij geeft 72% aan dat een nieuw spanningsveld ontstaat ten opzichte van weidegang, gezien alle zaken die op de sector afkomen. Arjan Schimmel, melkveehouder en voorzitter van ZuivelNL dat het programma Duurzame Zuivelketen financiert en faciliteert, benadrukt al in zijn welkomstwoord: “Weidegang is een kostbaar goed van de melkveehouder en het is juist in de huidige ontwikkelingen van belang om dit te blijven koesteren”.

Weidegang is relevant

Tijdens de Convenantsdag spreken verder Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Frank van Marle, adviseur landbouw Provincie Overijssel. Via Marc Jansen geeft de detailhandel een stevig signaal af naar de aanwezigen van de zuivelsector dat de levensmiddelenhandel zeer blijft hechten aan het aspect weidegang en dat ook actief zal blijven stimuleren. Dit vraagt volgens het CBL van alle schakels in de keten rondom de boer inzet als het gaat om extra kosten, zowel van afnemers als leveranciers. Marc Jansen geeft aan dat weidegang, in tegenstelling tot veel andere (onderdelen) van keurmerken, nog steeds voorop het pak met melk staat. “Vaak begint een keurmerk voorop de verpakking, daarna verplaatst het naar de achterkant, waarna het van het pak verdwijnt en de nieuwe standaard wordt. Dat weidegang nog steeds prominent op de voorkant staat, laat zien dat het richting consument nog steeds een actueel onderwerp is en waarvoor men wil betalen”, aldus Marc Jansen.

Frank van Marle vertelT hoe de provincie Overijssel invulling wil geven aan de transitie van de landbouw op gebiedsniveau middels het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG): “Weidegang is onderdeel van de bedrijfsspecifieke maatregelen die hierbij in beeld komen. Herverkaveling en grondaanbod kunnen hier een belangrijke stimulans zijn. Daarnaast draagt weidegang bij aan minder emissies, wat ook past bij het beeld dat de provincie Overijssel heeft bij melkveehouderij in de toekomst”.

Weidegang Trofee 2023 voor Aeres MBO

Tijdens de Convenantsdag is ook de Weidegang Trofee 2023 uitgereikt. De aanwezigen hebben uit drie genomineerden overtuigend Aeres MBO tot winnaar gekozen vanwege zijn focus en sterk inhoudelijke lesprogramma op het gebied van weidegang. Daarmee draagt de organisatie in belangrijke mate bij aan de kennis en kunde van het weiden onder aankomende en jonge boeren. Cor Duim van Aeres MBO heeft de Trofee in ontvangst genomen van de winnaar van vorig jaar, ABZ De Samenwerking. Met locaties verspreid over Noord- en Midden-Nederland is Aeres MBO een belangrijke opleider in onder andere de domeinen dier, agrarische techniek en biologisch dynamische en gangbare voedselproductie. De Trofee wordt jaarlijks uitgereikt als waardering voor een organisatie die zich inzet voor de bevordering van weidegang in Nederland.
Meer informatie is te vinden op de website van de Duurzame Zuivelketen.

Bron: ZuivelNL