COP28: Mondiale zuivel wil aanpak klimaat en voedselzekerheid

‹ Terug naar overzicht

COP28: Mondiale zuivel wil aanpak klimaat en voedselzekerheid

Geplaatst op:

De mondiale zuivelsector heeft een verklaring opgesteld voor de aanstaande klimaatconferentie COP28 in Dubai. De sector committeert zich aan de aanpak van klimaatverandering en wil tegelijk ook zijn rol blijven spelen op het gebied van voedselzekerheid.

De klimaattop is de 28ste ‘Conference of the Parties’ (COP) over het klimaatakkoord van de Verenigde Naties. De conferentie heeft plaats van 30 november tot en 6 december in de Verenigde Arabische Emiraten. De verklaring is opgesteld door de International Dairy Federation (IDF) en het Global Dairy Platform (GDP). In de IDF is de hele keten van een groot aantal aangesloten landen vertegenwoordigd. Bij het GDP zijn vooral grote bedrijven en organisaties aangesloten.

Urgentie

In hun gezamenlijke verklaring erkennen IDF en GDP de urgentie van klimaatmaatregelen en de impact ervan op het milieu, water en landgebruik. Ze zeggen dat de mondiale zuivelsector zijn verantwoordelijkheid neemt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tegelijkertijd wil de sector zijn vitale rol in het voeden van de wereld behouden. “Dagelijks vertrouwen wereldwijd 6 miljard mensen op de hoogwaardige voeding van zuivel. Melk en zuivelproducten bieden essentiële voedingsstoffen, zoals hoogwaardige eiwitten, calcium, magnesium, selenium, riboflavine en vitamine B5 en B12.”

De organisaties zijn voorstander van het opnemen van voedingsindicatoren in de levenscyclusanalyses (LCA) die worden uitgevoerd om de klimaatvoetafdruk te kwantificeren. Dat zou beleidsmakers beter inzicht geven in de relatie tussen de milieueffecten van voedselproductie en  het leveren van voedingsmiddelen met voldoende nutritionele waarde.

Levensonderhoud

In de verklaring wordt, naast ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid, ook een derde doel genoemd: het bieden van bestaansmiddelen aan mensen en gemeenschappen. “De melkveehouderij heeft een cruciale rol in de samenleving en voorziet in het levensonderhoud van ongeveer een miljard mensen.”

Samen met de Europese zuivelorganisatie EDA organiseert de IDF tijdens COP28 een officieel evenement over de rol van dierlijke producten in voedselzekerheid in relatie tot klimaatverandering. Daarbij wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de impact voor kwetsbare gemeenschappen.

De verklaring voor COP28 sluit aan bij het initiatief Pathways to Dairy Net Zero, het wereldwijde klimaatinitiatief dat in september 2021 is gelanceerd op de VN-top over voedselsystemen. Aangesloten zijn inmiddels meer dan 200 organisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Daaronder zijn de tien grootste zuivelverwerkers ter wereld. Het initiatief heeft als ambitie klimaatacties te ondersteunen en versnellen.