Daling consumentenprijs zuivel ingezet

‹ Terug naar overzicht

Daling consumentenprijs zuivel ingezet

Geplaatst op:

Ook de consumentenprijsindex (CPI) van zuivel is in juli 2023 op 149 punten (2015=100) uitgekomen en na een periode van twee jaar aaneengesloten stijgingen voor het eerst gedaald. Dat blijkt uit de tweemaandelijkse toelichting op de voedselprijzenmonitor van Wageningen Economic Research en het CBS.

De producentenprijsindex (PPI) is in de afgelopen twee maanden met 2 procent verder gedaald. De af-boerderijprijzen zijn stabiel gebleven. De prijzen van melk en zuivel zijn in 2022-2023 nog altijd hoog ten opzichte van de voorgaande jaren. Hoge prijzen van energie en voeder hebben de prijzen van zuivel opgestuwd. De daling van de consumentenprijsindex (CPI) is in mei ingezet en sindsdien met 3 procent gedaald.

Yoghurt stabiel

Bijna alle afzonderlijke zuivelproducten laten tussen mei en juli een daling zien. Alleen de prijs van yoghurt is stabiel gebleven. Verse halfvolle en magere melk zijn met 10 procent het meeste in prijs gedaald. Kaas en kwark zijn met 1 procent. Houdbare melk laat een prijsdaling van 10 procent zien. Overige zuivelproducten zijn met 2 procent gedaald. De consumentenprijsindex van zuivel is nog altijd relatief hoog en ligt in juli 2023 12 procent hoger dan in juli 2022.

De producentenprijsindex voor zuivel (PPI) is in juli 2023 op 131 punten uitgekomen. Dat is 2 procent lager dan in mei. Deze daling is al in oktober 2022 ingezet. Tussen oktober 2020 en oktober 2022 zijn de prijzen van zuivel zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt gestegen. De PPI ligt in juli 2023 14 procent lager dan in juli 2022, maar hoger dan in dezelfde periode in de voorgaande jaren. De prijsindex af boerderij is in juli uitgekomen op 122 punten. Deze prijzen zijn sinds mei stabiel na een relatief scherpe daling in de eerste vijf maanden van 2023. De index staat 33 procent lager dan de absolute recordhoogte in december 2022. Meer informatie is te vinden op de website van Wageningen University & Research.