Duurzame Drentse boeren krijgen beloning

‹ Terug naar overzicht

Duurzame Drentse boeren krijgen beloning

Geplaatst op:

Drentse boeren krijgen ook de komende jaren een beloning voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt met het project Duurzaam Boeren Drenthe, het vervolg op het succesvolle project Duurzame Melkveehouderij Drenthe dat zich in de afrondende fase bevindt. Voor het nieuwe project zijn duurzaamheidsdoelen vastgesteld voor water, bodem, klimaat en stikstof. Boeren die deze doelen realiseren krijgen een beloning.

Een bloemenweide

In Duurzaam Boeren Drenthe gaan partners uit landbouw, natuur, milieu samen met de provincie aan de slag met duurzamere landbouw. Gehoopt wordt het succes van Duurzame Melkveehouderij minimaal te evenaren. Bijna een derde van de Drentse melkveehouders heeft via deze regeling gezamenlijk gewerkt aan het realiseren van duurzaamheidsdoelen.

Doelgericht werken met KPI’s

De sleutel tot dit succes is dat boeren zelf aan het roer staan. Ze kunnen sturen op kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit zijn doelen met daaraan gekoppelde waarden, in plaats van opgelegde maatregelen. Deze opzet draagt onder meer bij aan een goede samenwerking tussen landbouw en natuurorganisaties en provincie. Dat betekent stappen zetten ten aanzien van duurzaamheid en recht doen aan het ondernemerschap van boeren. Op dit moment is onderzoek gaande naar een landelijke KPI-aanpak.

Vaart erin houden

De samenwerkende partners willen voor Drenthe de vaart erin houden en lanceren daarom Duurzaam Boeren Drenthe. De beloning voor het realiseren van doelen is verhoogd en meer boeren kunnen meedoen. De regeling is twee jaar van kracht. Per deelnemer is een maximale beloning van 5000 euro per jaar beschikbaar.

Voorwaarde is dan wel dat zij maximaal scoren op de doelen. Een behoorlijke uitdaging, maar op deze doelen valt goed te sturen. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Bij bijvoorbeeld verlaging van de stikstofuitstoot, dalen vaak ook de kosten. Denk bijvoorbeeld aan verbetering in de voederwaarde van gewassen, waardoor de aanvoer van dure aangekochte mineralen omlaag kan. Een duurzaam rendement van eigen Drentse bodem.

Melkveehouders kunnen zich aanmelden

In totaal is een budget gereserveerd voor de subsidieregeling van 4.750.000 euro. Duurzaam Boeren Drenthe wordt gefinancierd uit de investeringsagenda, Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en de versnellingsopgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Alle professionele melkveehouderijen kunnen zich vanaf 20 februari aanmelden via de website van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). Voor akkerbouwers en overige gemengde bedrijven met een akkerbouwtak worden de doelen op dit moment nog getest door een pilotgroep.